Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 31 (februari 2004) Nr. 6

COVERARTIKELEN

162 Kinderen lezen het schoolterrein
Kees Both
Het Engelse netwerk ‘Learning through Landscapes’ heeft geprobeerd een vinger te krijgen achter de stille werking van de buitenomgeving bij de school. De specifieke vraag die werd onderzocht, was: welke gevoelens hebben kinderen over het schoolterrein van hun school? Jonge kinderen hebben daar een duidelijke mening over.

170 Vouwen in en buiten school
Wim Westerman
Vouwen met papier kreeg vooral vorm door de vouwreeksen volgens Fršbel. Het werken met succesvolle vouwreeksen is een ideale leerweg voor jonge kinderen, die zowel een beroep doet op motorische en beeldende als symbolische activiteiten. Het katern Spelendieren geeft acht pagina’s boeiende voorbeelden van vouwsels en hoe ze te maken.

183 Een jongen is geen meisje
Martine Delfos
Verschillen tussen jongens en meisjes zijn niet alleen toe te schrijven aan de opvoeding, aan socialisatie. Onderzoek wijst uit dat meisjes het op alle vormen van onderwijs beter doen dan jongens. Voor leerkrachten is het belangrijk te weten dat aansluiting door het onderwijs bij hoe jongens en meisjes zijn, deze verschillen kunnen verdwijnen. Dit is het tweede artikel in de serie ‘School: leren en opvoeden’.

EN VERDER

166 Het kind aan zet
Wieke Bosch, Koos Bokhorst en Anja Tertoolen
Vergelijking van de bevindingen van onderzoekers en praktijkdeskundigen, uitgesproken tijdens de ‘EECERA-conferentie’, met de Nederlandse situatie.

173 Spelendleren – Vouwen
Hanneke Galama-Koolen
Acht pagina’s met suggesties voor vouwsels.

181 Prentenboek van de maand

182 Pedagogen laten van zich horen
Loes Kleerekoper
Oprichting van het Landelijk Platform Pedagogen in Ede.

187 Bewegen op maat: de extra zorg
Joost Hes
Mogelijkheden voor leerkrachten om extra zorg te besteden aan jonge kinderen met een bewegingsachterstand.

191 Boekindruk
Greet Caminada
Bespreking van “Bewegen voor kleuters” en “Kleutergym met alternatief materiaal”.

192 Berichten uit het veld