Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 31 (december 2003) Nr. 4

COVERARTIKELEN

98 Een eigen hoekje voor het kind
Bert van Oers
Het thema van het dertiende EECERA-congres in Glasgow was zeer actueel dit jaar met weer interessante sprekers. Het onderwerp had betrekking op de verschillende verschijningsvormen van het kind-zijn. Een kind is geen kleine volwassene meer, er is een nieuw kindbeeld nodig. Rond kinderen is een eigen hoekje van de werkelijkheid opgebouwd.

108 Verhalen als pedagogische daden
Ries Reichardt
Verhalen spelen een belangrijke rol in de werking van dramatische gebeurtenissen; dit geldt zeker voor jonge kinderen. In de spelbehandeling van een kind in opvoedingsnood, kan de leerkracht soms hulp bieden met waardevolle aanvullingen bij het levensverhaal van het kind. Een praktijkvoorbeeld van het Riagg.

122 Spelen en werken met jonge kinderen in Finland
Anja van Andel en Cynthia Zwitselaar
Twee studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam namen deel aan een uitwisselingsprogramma met de Universiteit van JyvŠskylŠ in Finland. Zij kregen de kans opvang en onderwijs aan jonge kinderen in de praktijk te bestuderen en maakten kennis met de Vygotskiaanse pedagoog Marrita HŠnnikŠinen. Een reisverslag.

EN VERDER:

102 Op zoek naar de tomaat in het MuHKA

Pieter Mols
Twee praktijkvoorbeelden van een interactieve rondleiding in het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen.

107 De twinkeling in de ogen
Greetje de Back
Verslag van de eerste werkconferentie over cultuuronderwijs in het primair onderwijs.

111 Hoekenwerk
AndrŽ Janssen
Het boekenbed.

112 Geloven in wat je denkt!
Jorinde de Fraiture
De relatie tussen leerkracht en ouders is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs.

115 Bewegen en spelen
Wim van Gelder en Hans Stroes
Aandacht voor het Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen in de serie bewegingsonderwijs.

120 Prentenboekindruk: kerstboeken

121 Het peperkoekmannetje
Een voorleesverhaal.

125 Prentenboek van de maand

126 Ik ben de doos die geeft…
Tjitske Fibbe
Operatie Schoenendoos, een leerzame ervaring voor kinderen.

128 Berichten uit het veld