Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 31 (april 2004) Nr. 8

COVERARTIKELEN

226 Een uitdagende beweeghoek op het schoolplein

Richard Daris
Buiten spelen is zo’n belangrijke investering in de ontwikkeling van kinderen, dat je kunt spreken van kostbare onderwijstijd. Voor een uitdagend activiteitenaanbod op het speelplein kan een beweeghoek worden ingericht. Alvast vier voorbeelden.

230 De logopedist in de taalstimuleringsgroep
Ivonne KlŸcken
De schoollogopedist kan in samenwerking met de leerkracht een belangrijke bijdrage leveren in het verhelpen van taalontwikkelingsachterstanden binnen een ‘Taalstimuleringsgroep’ op basisscholen. Hoe gaat dat in de praktijk in z’n werk?

244 Vrijheid, zelfwerkzaamheid en samenwerken
Imke Lumeij
Het Daltononderwijs is ingericht volgens de onderwijsvisie van de Amerikaanse Helen Parkhurst, waarin evenwicht wordt geschept tussen leren door instructie en het actieve probleemoplossend leren door kinderen.

EN VERDER:

234 Verdwaald…

Tjitske Fibbe
Thematische prentenboekbespreking over verdwaald zijn en weer gevonden worden.

235 Prentenboek van de maand

236 Rouw bij Hindoes
Hanneke Pot
Wat moet een leerkracht weten over rituelen rond de dood bij Hindoes?

239 Overontwikkelen: eisen en verwennen
Martine Delfos
De zorg die kinderen krijgen, is soms tŽ goed, dit heeft risico’s in zich.


243 Grondwerk
AndrŽ Janssen
Praktische rubriek

248 Knutsels
Joke Offringa en Hanneke Lucassen
Knutselen met vilt.

250 Computerprogramma’s en taalontwikkeling van kleuters
Eliane Segers en Ceasarius Mommers
Gegevens over recente onderzoeksresultaten voor onderbouwleerkrachten.

253 Kijk naar mij, volg mij, luister naar mij
Peter Gramberg
Interview met leerkrachten over vraaggericht werken in de praktijk.

256 Berichten uit het veld