Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 30 (oktober 2002) Nr. 2

34 Les in huisjes bouwen
Jan van den Brink
Bouwen onder bepaalde bouwbeperkingen kan bij kinderen tot meetkunde leiden; een praktijk voorbeeld uit groep 3.

37 De betekenis van een wit schilderij
Pieter Mols

Als leerkrachten kinderen op een persoonlijke wijze in contact willen brengen met de culturele biografie van een samenleving, dan kunnen ze gebruik maken van sporen die mensen hebben achtergelaten. Sporen in de vorm van kunstwerken, cultuurhistorische voorwerpen, landschap, monumenten. Een passende werkwijze daarvoor is het bouwen van een frame. Zo’n werkwijze heeft een open onderwijssituatie met drie onderdelen: een entree, de bagage en het presenteren van eigen werk.

41 De natuurspeelplaats; een alternatief

Greet Caminada
Suggesties om de buitenspelmogelijkheden voor jonge kinderen op het schoolplein optimaliseren.

44 Tum-Tum voor jonge kinderen
Marina van de Pas en Marian Staps
Een sociale vaardigheidstraining voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

48 Spelen met spullen: hanterend en vormgevend spel
Anthon de Vries
Er is geen eenduidige definitie van spel te geven. Wel zijn er enkele kenmerken te noemen die het spel van jonge kinderen karakteriseren: betrokkenheid, doen-alsof, plezier, vrije keuze en intrin sieke motivatie. Evenmin is er een algemeen geldende indeling van spelvormen. De vierdeling waarvan in deze serie is uitgegaan, wordt door ontwikkelingspsychologen gehanteerd. Deze derde aflevering gaat over de hanteerbare wereld als spelwereld, waar kleuters allerlei materialen voor gebruiken.

52 Leren samenvatten met prentenboeken
Mari‘tte Hoogeveen en Eert Kouwenberg
Aandacht voor de ontwikkeling van de taalvaardigheid samenvatten bij jonge kinderen.

56 Werken met portfolio’s in de praktijk
Jos Castelijns-, Brenda Kenter en Yvonne Leenders
Werken met portfolio’s is een inspirerend idee, maar hoe gaat dat in de praktijk? Allereerst dient er aandacht te worden besteed aan het denken over schoolontwikkeling. Een visie (of school concept) leidt tot meer doelbewustheid bij leerkrachten en bevordert het nemen van effectieve beslissingen. Dan komt de begeleidingsaanpak aan de orde, om vervolgens het werken met port folio’s voor het vastleggen van de ontwikkeling van kinderen aan te pakken.

60 De onderwijsassistent is een volwaardig teamlid
Marian Cuypers, Anko Reijnders, Emile Schoonveld en Johan Stip
In de serie over de opleiding tot Onderwijs Assistent staat deze keer de deelkwalificatie ‘Functioneren in de school’ centraal

64 EECERA-Conferentie

Bert van Oers
Impressie van de twaalfde conferentie te Cyprus.