Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 30 (november 2002) Nr. 3 (+ Katern 47)

66 Zoeken naar samenhang
Jos Castelijns, Brenda Kenter en Jan Janssen
Een uitwerking van drie essenti‘le verschilpunten tussen portfolio en leerlingvolgsysteem.

70 In-lijsten

Pieter Mols
Deze bijdrage is een praktisch vervolg op ‘De betekenis van een wit schilderij’, dat gepubliceerd is in het afgelopen oktobernummer. Vanuit een specifieke opbouw (frame) wordt een reeks activiteiten geboden voor kinderen met houten schilderijlijsten. De opdrachten zijn verdeeld in twee soorten activiteiten: bewegingen bevriezen en stilstaande beelden tot leven wekken.

74 Zoek… en je zal vinden!
Tj•tske Fibbe

Bespreking van drie prentenboeken waarin het zoekmotief voorkomt: op zoek naar een kus, naar moeder en naar jonge dieren.

75 Een feestje met alles erop en eraan

Miranda Timmermans
Expliciete aandacht voor activiteiten in de onderbouw op het techniekgebied ‘Productie’. Met jonge kinderen werken aan techniekactiviteiten levert boeiend onderwijs op: iets zelf maken of onderzoeken doen ze graag. In het bijbehorende katern ‘Spelendleren’ worden suggesties gedaan voor ‘Productie’ zoals vanuit de kerndoelen is aangegeven. Vormgever Gerard Bik maakte de praktische uitwerking.

77 t/m 84 Binnen katern nr. 47 ‘Spelendleren’
Katern voor praktische toepassingen:
– Kaarten maken
– Een feeststoel
– Slingers en versieringen
– Aan tafel
– Een drankje en zo …
– Een speciaal feestshirt

85 De onderwijsassistent als gekwalificeerde beroepskracht!
Marion Jongsma en Maarten Veltman
De deelkwalificatie Algemene professionaliteit in de opleiding tot onderwijsassistent staat in deze laatste bijdrage centraal.

89 Hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs
Hans van Luit en Martine de Bruin
Door de jaren heen zijn er meer dan honderd definities geformuleerd over hoogbegaafdheid en nog steeds is er geen eenduidige definitie. Grofweg zijn er tot op heden vier benaderingen te onderscheiden, vastgelegd in vier modellen. Deze modellen geven een steeds bredere omschrijving van hoogbegaafdheid en zijn dus minder gericht op intelligentie alleen.

93 Certificeren in de kinderopvang zet door
Lucie de Jong
Kinderdagverblijven werken hard aan het verhogen van hun kwaliteit.

96 Berichten uit het veld
Twee initiatieven: De heldenkunst en studiedag BNVGOO te Gent.