Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 30 (maart 2003) Nr. 7

COVERARTIKELEN:

194 Naar een vreedzame school voor peuters en kleuters
Jetty Jongerius
Conflictbeheersing. Zijn waarden en normen belangrijk voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie? In ‘De Vreedzame School’vindt men van wel. Er heerst een gevoel van grote saamhorigheid tussen leidsters, leerkrachten en kinderen en conflicten worden er zoveel mogelijk voorkomen. Dit gebeurt met behulp van De Vreedzame School, een Amerikaans programma dat bewerkt is voor de Nederlandse situatie.

198 Thematiseren: samen zinvol onderwijs maken
Bea Pompert
Basisontwikkeling. Werken met thema’s is gemeengoed geworden. In ‘Basisontwikkeling’ echter is thematiseren beslist wat anders dan thema’s gebruiken als kapstokken voor leerstof. Vanuit ontwikkelingsgerichte uitgangspunten gaat het om een proces dat een onderwijspedagogisch kader biedt aan initiatieven en vragen van kinderen. De auteur maakt duidelijk dat thematiseren een manier van onderwijsgeven is.

202 Trouwen met of zonder zoen
Hanneke Pot
Cultuurverschillen. Een bruiloft betekent voor jonge kinderen feest! In sommige culturen verloopt een trouwerij behoorlijk anders dan in Nederland. Als kleuters op school erover willen vertellen, kunnen leerkrachten met de informatie in dit artikel de verhalen van jonge kinderen duiden. Dit is de eerste van twee bijdragen en gaat over trouwen in Marokko en Turkije.

EN VERDER:

205 Drama met jonge kinderen

Lisette van Gemert en Henk Manders
Drama op school. Drama vergroot de wereld voor kleuters. Het stelt hen in staat los te komen van hun dagelijkse rol als leerling en even in de huid van een ander te kruipen.

209 Ontwikkel een eigen visie op opvoeden
Cees de Wit
Opvoeden doe je samen. Verschillende wegen leiden naar bronnen waaruit leerkrachten kunnen putten om hun opvattingen verder te ontwikkelen. Dit is het derde artikel in de serie ‘Opvoeden doe je samen’.

214 Een talige afronding van een bijzonder schooljaar
Jan Bisschops, Wilmie Jenniskens en Margareth van Kleef
Lees-/schrijfsituaties in groep 3. Reflecties van een leerkracht die jarenlang in groep 7/8 werkte en toen de overstap naar groep 3 maakte. Voor hem en de kinderen is het een bijzonder jaar geworden.

218 Werken aan welbevinden van kinderen
Mari‘lle Balledux
Observatie-instrument. Om een compleet beeld te krijgen van het welbevinden van kinderen, is het van belang om zowel de kinderen zelf als het functioneren van de groep te observeren. Het instrument ‘Werken van welbevinden’ kan hiertoe worden ingezet.

222 Lukas en de wasknijpers
Hans ter Heege
Cognitieve ontwikkeling. Een ontwikkelingsverhaaltje.

223 Berichten uit het veld

224 Dikkie Dik Jarig!
Prentenboek van de maand