Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 30 (januari 2003) Nr. 5

COVERARTIKELEN:

130 Opvoeden doe je samen
Cees de Wit
Pedagogisch klimaat. Het is van belang om als leerkrachten en ouders samen de opvoeding op te pakken; het pedagogisch klimaat vormt daarbij een interessante en voor alle betrokkenen aansprekende invalshoek. De brochure ‘Opvoeden doe je samen. Werken aan een inspirerend pedagogisch klimaat’, is de aanleiding geweest om een serie van drie artikelen te starten. Dit is de eerste bijdrage.

149 Het verhaal bij het schoolplein
Sigrun Lobst
Buitenruimtes. De vormgeving van de buitenruimtes bij scholen en kindercentra heeft invloed op de manier waarop kinderen zichzelf leren zien. Schoolpleinen bieden een uitstekende kans om kinderen aan te moedigen hun leefwereld zelf vorm te geven en er verantwoordelijk mee om te gaan., vindt landschapsarchitecte Sigrun Lobst. Haar praktijkvoorbeeld verdient navolging!

157 Nieuw onderwijs voor Wim, Zus en Jet
Heleen Niele
Leren in de 21e eeuw. Steeds talrijker worden de kleinschalige onderwijsinnovaties en onderwijsexperimenten ‘van onderop’. Particulieren, scholen en adviesinstellingen nemen initiatieven om het leren op school effectiever en interessanter te maken. Op het congres ‘Nieuw onderwijs voor Wim, Zus en Jet’, op 20 november 2002 in Den Bosch, waren inspirerende voorbeelden te zien.

EN VERDER:

134 De Reuze Lieve Rijke Dame en de Paulusschool
Anky Jacobse, Jetty Jongerius en Inge Roozen
Storyline Approach. Onderwijs volgens het model van de Storyline Approach. Voorbeeld van een planmatige uitwerking op de Paulusschool in Enschede.

139 Het spel en de knikkers
Bert van Oers
Vroegkinderlijke opvoeding. Beschouwing over de betekenis van vroegkinderlijke opvoeding, waarin een eerherstel van het spel wordt bepleit.

143 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Bespreking van drie kinderboeken met als thema spoken.
– Paultje is alleen thuis
– Spoken in de speelzaal
– Op spokenjacht

144 Engelse ervaringen met leerlandschappen
Kees Both
Schoolterreinen. Voorbeelden van drie Engelse scholen die hun schoolterrein als leerlandschap hebben ingericht.

152 Schoolontwikkeling van onderbouw naar bovenbouw
Ad van der Heijden en Trudy Schiferli
Ontwikkelingsgericht werken. Ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw. Praktijkvoorbeeld van een leerkracht die de overstap maakt van groep 3-4 naar groep 6.

160 Haastige spoed is zelden goed!
BOEKBESPREKING
Kinderen onthaasten met een nieuw prentenboek van Eric Carle: ‘De luiaard die niet lui was’