Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 30 (februari 2003) Nr. 6 (+ Spelend leren Katern 48)

COVERARTIKELEN:

166 Alle hens aan dek!
Lotte Blom
Spelactiviteiten in groep 2-3. Op basisschool ‘De Cocon’ in Alkmaar wordt met kinderen ontwikkelingsgericht gewerkt in heterogene groepen. Leerkrachten van groep 2-3 laten zien op welke manier spelactiviteiten kunnen leiden tot doelgerichte lees-/schrijfactiviteiten en rekenwiskundeactiviteiten binnen een thema.

171 Kom in beweging!
Miranda Timmermans
Techniek. Transport als techniekgebied is een regelmatig onderwerp in de onderbouw. Het spreekt ook tot de verbeelding van jonge kinderen, want ze hebben er dagelijks mee te maken. Het katern Spelendleren dat aan dit artikel is toegevoegd, bevat transportactiviteiten voor kleuters op de speelplaats en in de speelzaal.

181 Je blijft je verbazen over Reggio Emilia

Lydia de Jong
Ouders op school. Welke rol mag een ouder op een basisschool vervullen? En op welke manier kan de Reggio Emilia Approach voor ouders in Nederland een plaats krijgen? Dankzij een studiereis naar het Noord-Italiaanse Reggio Emilia heeft een ouder, en leerkracht, zich kunnen verdiepen in deze vragen.

EN VERDER:

162 Samenwerking tussen professionals en ouders
Cees de Wit
Opvoeden doe je samen. Tweede aflevering in de serie ‘Opvoeden doe je samen’. Het eerste artikel werd gepubliceerd in het afgelopen januarinummer.

170 Boekindruk
Loes Kleerekoper
Boekbespreking
– ‘Werken met portfolio in de onderbouw’
– ‘Taaleducatie met versjes en gedichten’.

173-180 Katern voor praktische toepassingen
Spelendleren
Gerard Bik

Katern voor praktische toepassingen. Doe-activiteiten met jonge kinderen in de speelzaal en op het speelplein.

184 ‘De Grote Rode Bus’
Prentenboek van de maand

185 De Job en Jessieclub

Mirjam Spijkers
Sociale vaardigheidstraining. Sociale vaardigheidstraining voor vijf- en zesjarigen met sociaal incompetent gedrag; een intern begeleidster beschrijft de opzet en de praktijk.

189 Opvang van jonge risicokinderen in samenwerkingsverbanden
Annemarie Tol en Diny van der Aalsvoort
Zorgstructuur. Verslag van het onderzoek naar de wijze waarop sinds 1998 jonge risicokinderen worden opgevangen in het Nederlands onderwijssysteem.

192 Berichten uit het veld
Aankondiging van het ErvaringsGericht Onderwijscongres ‘EGO…ontwikkelt’ en van studiedag ‘Denken maakt school’.