Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 30 (april 2003) Nr. 8

COVERARTIKELEN:

226 Zin in rekenen en wiskunde
Niko Fijma
Ontwikkelingsgericht onderwijs. Jonge kinderen zijn gebaat bij een ontwikkelingsgerichte onderwijsaanpak. Dit kan onder meer gebeuren door taal te integreren in reken- en wiskundeactiviteiten, waarbij zowel de leerkracht als de leerlingen zin geven aan de leerstof. Een praktijkvoorbeeld uit de Europese School in Bergen.

230 Hoe redden we het in de stagebegeleiding
Hanneke Galama-Koolen
Stagebegeleiding. De stagetijd is veelal te kort om een nieuwe generatie leerkrachten gemotiveerd te laten werken met jonge kinderen. Dit trekt een zware wissel op mentoren en geeft hen het gevoel dat onderwijs voor groep 1 en 2 onvoldoende serieus wordt genomen. Waarop berust dat gevoel? Aan de hand van praktijkervaringen worden knelpunten duidelijk.

244 Media in de klas
Peter Nikken
Mediaopvoeding. Gewild of ongewild zijn de media naast ouders en school medeopvoeders van kinderen. Het is niet doenlijk alle tv-programma’s die kinderen kunnen zien en computerspelletjes waarmee ze kunnen spelen, in de gaten te houden. Kwaliteitscriteria bieden dan houvast. Ook een ouderavond over mediaopvoeding werkt verhelderend.

EN VERDER:

234 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Teken- en knutselplezier.

235 Voorlezen een vak apart?
Jovita Bos
Leesbevordering. De Openbare Bibliotheek Tilburg is voor leidsters en leerkrachten een volwaardige partner in leesbevordering.

239 Handvatten voor wereldori‘ntatie
Ingrid Nagtzaam
Jenaplanonderwijs. Praktijkvoorbeelden uit groep 3, 4 en 5 (stamgroep binnen het Jenaplanonderwijs) over wereldori‘ntatie vanuit het kind.

243 Pleinwacht
Column
Arie de Bruin

248 …En het feest barst los!
Hanneke Pot
Cultuurverschillen. Tweede artikel over trouwen in andere culturen; dit keer aandacht voor bruiloften op de Antillen en in Suriname.

251 Boekindruk
Boekbesprekingen
Loes Kleerekoper
– ‘Opvoeden in de klas’
– ‘Psychiatrie op school’

252 De Voorschool maak je samen
Geesken Bloemendal-ter Horst
Voorschoolse educatie. Een beeld van Rotterdamse ervaringen over mogelijkheden en valkuilen van de Voorschool. Een voorbeeld voor andere gemeenten?

256 Koning & Koning
Prentenboek van de maand