Vroeg — jrg. 37 (lente 2020) nr. 1

Thema: Verlies

04 Houd kind bij overlijden niet buiten schot
Riet Fiddelaers-Jaspers

07 Prof. dr. Mijna Hadders-Algra: “Goed kijken is goud waard”
Jon de Graaf

10 Omgaan met kraamtranen & babyblues
Flip Tabeling en Nertcha Spruit

12 Pionier in hulp aan huilbaby’s
Rachel Verweij

14 Neem rouwbeleving jonge kind serieus
Mariken Spuij en Paul Boelen

17 Onderschat impact miskraam op gezin niet
Miriam van Kreij

20 Uniek pakket voor premature nazorg
Isabelle Vogel-Tijl, Elsbeth Krijger en Jantine Mens-Theuns

24 Kraamzorg steunpilaar na overlijden baby
Hiske Kuilman

26 Prof. dr. Hedwig van Bakel en dr. Binu Singh: Wij geven stem aan wat jonge kind nodig heeft
Jan de Graaf

29 Werken aan optimale ontwikkelkansen
Lieke van der Meulen

30 Leren leven met oneindig verlies
Louise van den Broek

32 Ouders aan het woord: Moeilijke start ondermijnt ouderinstinct

34 Maak het verlies aanschouwelijk
Machteld Lavell en Riet Fiddelaers-Jaspers

37 De Vroegwerker: Saskia Zeldenrust

38 Autisme herkennen bij baby’s en peuters
Mirjam Pijl