Vroeg — Jrg. 36 (maart 2019) nr. 1

Thema : Gehoor.
Rode draad is dat er in het eerste levensjaar al veel gewerkt kan worden aan de communicatie en de interactie tussen ouders en kinderen.

04 Een goed gehoor en tóch luisterproblemen
Lianne Vermeulen en Erwin Baas  
Een goed gehoor wil nog niet zeggen dat een jong kind geen last heeft van luisterproblemen. Waar moet je op letten indien je dergelijke problemen vermoedt? En welke diagnostiek en mogelijke interventies zijn er?

06 Focus op hechting premature baby
Nicola Bogaarts

09 Tijdige screening gehoor cruciaal
Noëlle Uilenburg en Rosanne van der Zee 
Bij alle baby’s in Nederland vindt vlak na de geboorte de neonatale gehoorscreening plaats. Heel goed, want juist vroeg starten met een passende interventie blijkt bijzonder effectief voor de ontwikkeling van een kind met gehoorverlies.

12 Pril vaderschap in nieuw perspectief
Corrien Klingenberg e.a.

14 Lichaamstaal spreekt boekdelen
Tine Missinne

17 Matig gehoorverlies risico voor ontwikkeling
Evelien Dirks 
Matig slechthorende kinderen horen veel geluiden wel, maar verstaan vaak niet goed wat er gezegd wordt. Dit beïnvloedt zowel hun taalvaardigheid als hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is dan ook belangrijk om deze kinderen goed te volgen en ouders handvatten te geven om de ontwikkeling van hun matig slechthorende horende peuter te stimuleren.

20 Interview met Susan Bögels
Jan de Graaf
In het kwartaalmagazine komt verder altijd een wetenschapper aan het woord. In de lente-editie is dit hoogleraar Susan Bögels. In haar werk aan de Universiteit van Amsterdam is zij meer en meer gefascineerd geraakt door de mogelijkheden van mindfulness voor het in goede banen leiden van de ontwikkeling van jonge kinderen. En daar blijft het niet bij. “Ik denk dat zorgprofessionals ook zelf veel profijt kunnen hebben van mindfulness.”

23 Peuters leren communiceren met gebaren
Janneke van Luijk en Lotte van Tilburg
Dove en slechthorende peuters kunnen, naast individuele behandeling thuis, starten bij een behandelgroep. Auris heeft al enige tijd dergelijke peutergroepen. Waarom? En wat gebeurt er om dove en slechthorende jonge kinderen op weg te helpen in de voor hen stille wereld?

26 Ouder-kindtherapie rond zwangerschap en bevalling 
Gerinda van Haaften

28 Ouders aan het woord: vangnet blijft altijd nodig
Jan de Graaf

30 Varieer in vroeg-motorische ontwikkeling
Marilou Vorsselmans

32 Communicatief gezinsklimaat stimuleert doof en slechthorend kind
Guido Lichtert & Elien De Prins
Als ouders horen dat hun baby doof is, komt dit doorgaans als een donderslag bij heldere hemel. Vaak valt hen verdriet, ontreddering en onzekerheid ten deel, veelal ten nadele van de communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind. Vroegtijdige gezinsbegeleiding biedt dan perspectief.

35 De Vroegwerker -reflectie op de dagelijkse praktijk’
‘De kinderopvang kan veel meer dan nu gebeurt bijdragen aan vroegsignalering en vroeghulp’, vindt Marije Magito van Stichting Jonge Kind Centrum

36 Integrale Vroeghulp veelal nog witte vlek
Redactie

38 Dove kinderen leren horen!
Margreet Langereis en Anneke Vermeulen
Ernstig slechthorende en dove kinderen krijgen tegenwoordig op jonge leeftijd een Cochleair Implantaat (CI) aan één of beide oren geplaatst. Hierdoor hebben zij vrijwel allemaal toegang tot gesproken taal. Voor sommige kinderen brengt het CI echter enkel auditieve betrokkenheid bij de omgeving.