Vroeg — Jrg. 35 (maart 2018) nr. 1

Thema: Prikkels

04 Liefde voor het eerste gezicht
Rachel Verweij

06 Dove en slechthorende kinderen vragen meer van zorgprofessionals
Eleanore Vromans
Ongeveer de helft van alle dove en slechthorende kinderen kampt met psychische klachten. Wat zijn praktische aanknopingspunten om hen bij te staan?

08 Omgaan met storingen in informatieverwerking
Esther Fleurbaay en Cor Reusen
Over- en ondergevoeligheid kan al op jonge leeftijd tot uiteenlopende problemen leiden. Een stapsgewijs behandelmodel biedt uitkomst.

10 Ondergeschikte status kindbelang verdient erkenning
Marianne Vanderveen-Kolkena

13 Spanning in huis
Monique Thoonsen

16 De wereld nabij brengen
Irma Uijen de Klein
Kinderen met een visuele beperking missen veel leerervaringen. Ze kunnen dit gemis deels compenseren door het benutten van informatie uit de andere zintuigen.

18 Prof. Ellen Gerrits: ” Pak taalprobleem direct op”
Vaak gaat men ervan uit dat praten met horten en stoten met een beetje geduld vanzelf wel goed komt. ”Volstrekt ten onrechte”, verklaart prof. Ellen Gerrits.

21 Als prikkels anders binnen komen
Monika Nijkerk-Hirscher

24 Opeens maak je deel uit van de onderwaterwereld
Ouders aan het woord

26 Muziek reguleert prikkels
Margré van Gestel

29 De Vroeg-werker
Ontwikkelingspsycholoog Renée Otte

30 Zie sterke kanten van moeders én vaders
Vaders spelen een essentiële rol in het leven van het ongeboren en jonge kind. ”Toch doen vaders nu te vaak voor spek en bonen mee”, vindt drs. Marilene de Zeeuw.

32 Benut expertise Integrale Vroeghulp
Lieke van der Meulen en Jitty Runia

34 De helende werking van kinderhaptotherapie
Noam Shalgi