Vroeg — Jrg. 35 (juni 2018) nr. 2

Thema: Vaders

04 ‘Huidhonger’ vraagt om betrokken vaders
Bob de Raadt

06 Hulp aan moeder met autisme onontgonnen terrein
Anja Talboom en Marijke Boer
Aandacht voor moeders met een autismespectrum stoornis is veelal nog een blinde vlek voor zorgprofessionals. Wat zijn aangrijpingspunten voor een betere begeleiding?

10 Voorkom stress tijdens zwangerschap
Maartje Zijlmans

12 Vaderrol doet ertoe!
Louise van den Broek

15 De Vroegwerker: Reflectie op de dagelijkse praktijk
Lactatiekundige IBCLC en diƫtist Stefan Kleintjes

16 Winst van vroeg ingrijpen ligt op lange termijn
Jan de Graaf
“Het tegengaan van agressief gedrag rendeert met name door te investeren in het jonge kind”, aldus prof.dr. Bram Orobio de Castro.

19 Leren van een baby in de klas
Louise van den Broek

22 Oog hebben voor partnerrelatie doet ertoe
Jitty Runia
In een tweegesprek zoomen twee coƶrdinatoren Integrale Vroeghulp (IVH) in op de rol van vaders en moeders.

24 Vaderschap in de knel
Sussy Mokveld-Requena

26 Vaderbetrokkenheid schiet te kort in zorg, opvang en onderwijs
Karin Hoogeveen

28 Ouders aan het woord: “Zijn beperking zien wij als een verrijking”
Jan de Graaf

30 Help, de millenniumgeneratie voedt op!
Marjon van Klaveren

32 Maak ouders babyproof
Maarten van der Linde
Na de geboorte van een kind hebben ook ouders liefde, aandacht en feedback nodig om een stevige basis te kunnen vormen. Dit kan door hen tijdig babyproof te maken.

34 Voor elk kind passende hulp
Elianne Vossen