Vroeg — Jrg. 34 (oktober 2017) nr. 3

Thema: Kinderopvang 

04 Aangrijpingspunten voor vroege herkenning ASS
Marrit Buruma, Titia Prinsen en Els Blijd-Hoogewys
Een autismespectrumstoornis (ASS) kan regelmatig al rond de leeftijd van 24 maanden betrouwbaar worden vastgesteld.

08 Integratie opvang en zorg werp vruchten af 
Het landelijke project PACT richt zich op het versterken van het pedagogisch klimaat voor álle kinderen. Jeannette Doornenbal, voorzitter van het PACT-wetenschapsteam, vertelt in een interview over de meerwaarde hiervan.

10 Zoeken naar een gemeenschappelijke taal
Guy Couturier
Anders dan de twee eerdere versies omvat de geactualiseerde Diagnostic Classification (DC: 0-5) nu ook de kleutertijd.

12 Investeren in vroegtijdig (h)erkennen van problemen
Moniek Zijm

14 Ergotherapie zet in op handen
Theone Kampstra en Angela Rozema-van Koeveringe
Een afwijkende ontwikkeling is vrijwel altijd terug te zien in het dagelijks handelen. Het inschakelen van een ergotherapeut kan al snel uitkomst bieden.

16 De Vroegwerker – Reflectie op de dagelijkse praktijk

17 Vroege stimulering bevordert schoolloopbaan
Ora Oudgenoeg Paz, Pauline Slot en Paul Leseman

20 Verlegenheid kent meerdere gezichten
Christina Colonnesi
De manier waarop jonge kinderen verlegenheid uiten is van invloed op hun verdere sociale ontwikkeling en welzijn.

23 Rotterdam geloof in meerwaarde vroegsignalering op locatie
Nijs de Graaff

24 Geestelijk blijft Thijmen een baby

27 Kind van ouders met een verslaving
Anja Kolschmann

30 Samenwerking in Eersel smaakt naar meer
Monique van den Heuvel

32 Landelijke uitrol ‘Zwanger, Bevallen, een Kind’
Rachel Verweij

34 Driehoek kind-ouders-coach beloftevol