Vroeg — Jrg. 34 (juni 2017) nr. 2

Thema: Gewicht

04       Kritische blik op rol gehechtheid in ontwikkeling
Elma Hilbrink
Het is belangrijk nog eens kritisch te kijken naar het wetenschappelijke bewijs over de relatie tussen gehechtheid en eventuele latere problemen in de ontwikkeling van kinderen

06       Overgewicht kent meerdere aanvliegroutes
Monique L’Hoir en Leo van Vlimmeren
Hoe korter een kind slaapt, hoe groter de kans op overgewicht. Andere aandachtsfactoren zijn het huilgedrag en de wijze van opvoeden en bewegen

09       Ouders – lust of last?
Katrien Laane

10       Geen roze wolk
Ouders worden veel te weinig gekend in de zorg voor hun prematuur geboren kind

 12       Handen ineen bij voorkomen overgewicht
Dr. Eveliene Dera –de Bie

14       Zicht op emoties
Lisette Ketelaar & Rosanne van der Zee

 16       Carolien Gravesteijn: ‘Belang ouderwelzijn te weinig op het netvlies’
Carolien Gravesteijn onderzoekt de factoren die het ouderlijk welzijn kunnen bevorderen en wat dit betekent voor het opvoeden en de ontwikkeling van kinderen

 19       De Vroegwerker – Reflectie op de dagelijkse praktijk

20       Oog voor tijdig signaleren in de kinderopvang

22       Praktische handvatten voor veilige start
Paulien Kuijpers

 24       Stap voor stap leren in een chaotische wereld
Werken in kleine stapjes helpt kinderen met een verstandelijke beperking en autisme de wereld beter te ordenen en te begrijpen
Sigrid Huygen

28       Té beweeglijk door het leven
Raoul Engelbert en Mark Scheper

 31       Allergisch voor calorieen, wat dan?
Hans Budde
Bijsturen op jonge leeftijd kan veel gewichtsproblemen in de kiem smoren

34       Risicofactoren eerste duizend dagen
Dr. Edgar van Mil pleit voor meer aandacht voor overgewicht tijdens de zwangerschap en direct na de geboorte

36       Lezen en kijken