Vrije Opvoedkunst — Jrg. 84 (herfst 2017) nr. 4

Herfsteditie 2017 (Michael)

Bijna 100 jaar Vrijeschool
Boekbespreking (Nabij zijn)
Liefde voor het leven
Kinderboeken
De kracht van het zelfbewuste kind
De Meetup van de Vereniging van vrijescholen
Onderzoek naar spanningsveld rondom persoonsvorming in het vrijeschoolonderwijs
Geworden wie je bent…?
Boekrecensie (Kleur in de klas. Het geheim van schilderen is…)
Knutselideeën
Welkom en tot ziens
Interview met Fionna Hage
Licht en Duister. Boek over het levensverhaal van Willem Frederik Veltman