Vrije Opvoedkunst — Jrg. 82 (herfst 2015) nr. 5/6

♦ Het kind vóór de geboorte
♦ Interview met Annelies Sysmans
♦ Presteren: ‘Winners en losers’?
♦ Het kind in de buik is alwetend
♦ Fijne motoriek en fijnzinnige gedachten
♦ Kindheid
♦ Geworden wie je bent…?
♦ Embryologie en de pedagogische beelden
♦ Rubriek ‘Liefde voor het leven’
♦ Een beer, sloffen en innerlijk vuur
♦ Een onvoorspelbaar bestaan – is er leven na de geboorte?
♦ Pedagogisch contact – verbondenheid door aanraken
♦ Ontwikkeling en omhulling in zijde
♦ Jaarfeesten
♦ Jaarfeestenboekjes
♦ Het jonge kind als (op)gave
♦ Vrije Opvoedkunst ‘in de klas’
♦ De moed om een vlam te dragen
♦ Bij het heengaan van Geertje Bronkhorst
♦ Een verhaal over een onvoorstelbaar bestaan
♦ Kinderboeken
♦ Hechten
♦ Knutselideeën
♦ Over de grenzen