Vrije Opvoedkunst — Jrg. 76 (september 2013) Nr. 5/6

2 Beste lezer
REDACTIONEEL
Rob Tuk

3 Negentig jaar Vrije School in Nederland

W.F. Veltman
Mag ik het een tikkeltje persoonlijk maken? Ik ben geboren een half jaar v——r de geboorte van de Vrije School, natuurlijk in Den Haag! Ziet u, daar ben ik al bezig zonder uw toestemming. Ja, ik dank u wel! Van de negentig jaren heb ik er een-en-veertig aan die school gewerkt en na die tijd… Ja, na die tijd heb ik nog wel op wacht gestaan als redacteur van Vrije Opvoedkunst, maar verder…?

4 Zal de aarde weer vruchtbaar zijn?
BOEKEN

Geraldina Metselaar
Artikel over het boek De aarde zal weer vruchtbaar zijn : verhalen van landbouwpioniers, geschreven door Ellen Winkel. Als je het boek leest, ontdek je het bijzondere proces rond de BD-landbouw. Een proces waarbij alles in elkaar grijpt en met elkaar verweven is: onze samenleving, mens en natuur, de kosmos.

6 Het Onzevoetbal / Waarom voetbal de gemoederen verhit en het voetbalverbod aan de Waldorfscholen een canard is.
Michael Birnthaler, vertaling: Katja Kaiser
Massa’s mensen identificeren zich met voetbalhelden. Met commentaar van Michael Birnthaler.

8
Rana, ben je geworden wie je bent?
GEWORDEN WIE JE BENT…?

Jan Alfrink
Rana wordt geboren in Amersfoort op 17 april 1973. Op driejarige leeftijd verhuist ze naar Zwolle, woont in Assendorp en Holtenbroek, in de Hoffmanstraat. Ze gaat naar het katholieke kleuterschooltje De Triangel, maar haar ouders, met name haar vader, willen een ander soort onderwijs. Rana omschrijft haar ouders als ‘zoekende op spiritueel gebied’ vanuit de overtuiging dat er meer is tussen hemel en aarde. Ze besluiten voor de vrijeschool te kiezen.

11 Een afscheidsgroet voor Els
W.F. Veltman
Op 30 juni 2013 overleef Els Gšttgens te Eindhoven op een 92-jarige leeftijd. Els was in de vrijeschoolwereld, vooral in de Verenigde Staten van Amerika en in Engeland, een overbekende en zeer gewaardeerde leerkracht, die collega’s, vooral in de lagere schoolklassen, raad gaf, ondersteunde en een werkelijk vrijeschoolonderwijs als praktische beroepsuitoefening aan hen leerde.

12 Natuurlijk ben jij een vrijeschoolkind! / Aan het ontbijt met Lara Jelgerhuis Swildens en Julian Alexander Vernout
Geraldina Metselaar
“Als mensen horen dat ik op de vrijeschool heb gezeten,” vertelt Lara (21) terwijl ze een broodje Caprese maakt, “kunnen ze beter plaatsen hoe ik over de dingen denk. Laatst vertelde ik iemand over ‘Friends Against Fur’. Toen zei hij: ‘natuurlijk heb jij op de vrijeschool gezeten.'” Maar herken je vrijeschoolkinderen dan of hebben ze specifieke kenmerken? “Je staat op een andere manier in het leven,” meent Julian (21), “bewuster…”.

14 Michael en het Christusbewustzijn
Danielle van Dijk
Michael is van oudsher de belangrijkste aartsengel en de tijdgeest van onze tijd. Hij is de boodschapper van Christus. Hij is zijn ‘aangezicht’ of zoals Rudolf Steiner zegt: ‘Michael is the ambassador of Christ’.

17 KINDERBOEKEN
Anke Wagemaker

De zomer is voorbij. We genieten nog na in onze herinnering. Als rijpe vruchten hebben we ze verzameld. Op ieder donker moment kunnen we de lichtheid van het afgelopen seizoen oproepen door onze tanden in zo’n vrucht te zetten en een flinke hap te nemen. Die happen sterken ons om de donkere tijd tot aan de midwinter door te komen.
– Koning Koen en de draak
– Mijn draak
– Drie dappere paardjes
– Luna’s beestenboel
– Springende pingu•ns en lachende hyena’s
– Bibi’s doodgewone dierenboek
– Dieren tegenstellingen (pop-up boek)

20 De oprichting van de Waldorfschool
Samengesteld door Magchiel C. Matthijsen
Een chronologische beschrijving van de gebeurtenissen die leidden tot de oprichting van de Waldorfschool moet ergens beginnen. In dit geval niet met de elders beschreven eerste aanzetten van Rudolf Steiner, maar met de impuls van Emil Molt tot het stichten van een school.

21 Digitale Dementie
BOEKEN
Merlijn Baron

Over het boek Digitale Dementie (Digitale Demenz) van Manfred Spitzer. Lo•s Eijgenraam schreef over dit boek een recensie in Vrije Opvoedkunst van december vorig jaar. Inmiddels is het boek vertaald in het Spaans en in het Nederlands. Bij het lezen rees bij mij de vraag: wat kunnen we met zoveel informatie?

24 Waarom vrijeschoolonderwijs?
Rob Tuk
Nu eens niet over toetsen, Cito of wat dan ook, maar gewoon over welke pedagogie voor het (jonge) kind belangrijk is. In een wereld waarin geld, verraad, macht, oorlogen, asociaal gedrag, misstanden en noem maar op, aan de orde van de dag zijn, is ŽŽn ding duidelijk: het moet anders! Maar hoe? Laten we eens een paar decennia teruggaan en kijken wat er toŽn leefde. Waar hielden we ons mee bezig en wat vonden we belangrijk?

26 Streepje voor
LIEFDE VOOR HET LEVEN
Geraldina Metselaar
Hebben vrije schoolkinderen een streepje voor? Is het een voorrecht als je op een vrijeschool hebt gezeten, en zo ja, wat doet dat met je? Misschien dat het in zoverre iets met je doet, dat je een tas vol gereedschap vergaart waar je veel aan hebt naarmate je groter groeit. Een tas die je als niet-vrijeschoolmens voelbaar mist.

28 Na de zomervakantie…
JAARFEESTEN
Lo•s Eijgenraam

Na de zomervakantie komt eenieder, soms traag, soms voortgeduwd door de realiteit van alledag, weer in een vaster levensritme. De dagen worden korter, de nevels hangen boven de akkers en velden, bessen kleuren aan de struiken, spinrag siert zilverkleurig menige struik, de geur buiten verandert, vogels trekken weg, andere keren weer, sommige dieren zoeken hun hol op voor de koude wintertijd die voor de deur staat. En de mens: die mag zoeken naar een wijze om al deze veranderingen vorm en inhoud te geven.

32 Outdoor: avontuurlijke buitenspelen
BOEKEN
Katja Kaiser

Dit najaar komt het derde boek van Jo Schofield en Fiona Danks uit bij uitgeverij Christofoor. De titel is ‘Outdoor: avontuurlijke buitenspelen’. Na het Bosboek en het Slechtweerboek gaat ook dit boek over allerlei buitenactiviteiten, spannende en creatieve dingen die je met een groep kinderen of pubers kunt ondernemen, ditmaal in de meeste gevallen met de nadruk op ‘groep’.

33 Maria Magdalena vrouw naast Jezus
BOEKEN

W.F. Veltman

Dit artikel gaat over het boek ‘Maria Magdalena vrouw naast Jezus’, geschreven voor Danielle van Dijk.

35 Christologische grondslagen van de Kerstbijeenkomst 1923/24 met voordrachten en muziek
Op zaterdag 9 november 2013 in Antropia, Cultuur- en congrescentrum, Hoofdstraat 8, Driebergen.

36 Bi‘nnale Veneti‘
Paul Kooijman
Het cultureel supplement van NRC Handelsblad van 6 juni 2013 was, onder de kop ‘IJzersterke editie vol onbekende talenten’, geheel gewijd aan de Bi‘nnale van Veneti‘. Deze tweejaarlijkse tentoonstelling, die nu voor de vijfentwintigste keer wordt georganiseerd, is dermate omvangrijk, dat je er volgens de recensenten gerust twee weken voor uit kunt trekken als je alles zou willen bekijken.

40 KNUTSELIDEEèN EN UITTIPS VOOR DE HERFST
Katja Kaiser
Weliswaar is bij de verschijning van dit blad de Michael-viering net achter de rug, maar toch wil ik jullie dit gezellige kleine draakje van klei niet onthouden.