Vrije Opvoedkunst — Jrg. 76 (juni 2013) Nr. 3/4

3 Beste lezer
REDACTIONEEL
Rob Tuk

3 Na dit leven

W.F. Veltman
Waarom dompelde Johannes de Doper de duizenden mensen die tot hem kwamen, onder in het water van de rivier de Jordaan? Was deze handeling slechts een besprenkeling met water op het hoofd als symbolisch gebaar van reiniging? Geenszins! Deze mensen werden door hem werkelijk geheel onder water gehouden gedurende enige tijd. Wat gebeurde er dan? Deze mensen hadden dan een kortstondige BDE, een ‘bijna-doodervaring’. Johanned wist exact hoe lang hij deze handeling moest volhouden om het gewenste effect te bereiken. Diegenen die dit mochten ondervinden, maakten een zeer aangrijpende ervaring door, zij veranderden erdoor, tenminste, als zij de vrucht van de onderdompeling wisten te duiden. Zij hadden hun levenstableau, het panorama van hun aardse leven tot dat moment toe, door het sterfproces aanschouwd en wisten, dat er een gemis , een ontbering in hun leven was. Na de doop waren zij dan open voor de vlammende woorden welke Johannes de Doper sprak: ‘Metanoeite’, verandert uwen zin!

7 In communicado
LIEFDE VOOR HET LEVEN
Geraldina Metselaar
Nee, nee, nee. Ik zeg niets als ik die rood aangelopen vader zie blaffen tegen zijn op de grond spartelende peuterpuber. Ik houd wijselijk mijn mond. Ook als een moeder haar kind het hele winkelcentrum bij elkaar laat krijsen, zeg ik niets. Nee. Waarom nou toch? Mogen mensen niet meer met elkaar praten?

8 In de beweging is de mens altijd waar
Geraldina Metselaar
Vanaf de allereerste kennismaking met euritmie stond ze in vuur en vlam. Nadat ze op de Open Dag van de Euritmieacademie was geweest, wist ze het zeker – dit is een liefde voor het leven. Deze dansvorm bundelt alles waarnaar Monique Moerkens zocht. “Euritmie raakt je heel diep in je wezen, je ziel…”

10 Rituelen rond afscheid van de basisschool
Marion KuipŽri
Veel kinderen maken een grote verandering door in de zomermaanden. Ze starten op de peuter- of kleuterschool, nemen afscheid van de kleuterschool en maken de overstap naar de eerste klas, of nemen als 6e klassers afscheid van de basisschool.

12 Tekenen des tijds – Passen wij ons aan?

Johannes Kiersch
Een van de wonderlijke eigenschappen van het moderne leven is dat dingen als normaal en vanzelfsprekend worden beschouwd die helemaal niet normaal of vanzelfsprekend zijn. Ze passen, zoals men zegt, ‘bij de huidige trend’. Men doet eraan mee, omdat anderen ook meedoen. Op het gebied van het Duitse onderwijssysteem hoort hierbij tegenwoordig de als onvermijdelijk ervaren noodzaak zich aan de nieuwe ‘onderwijsnormen’ aan te passen.

16 Feestelijke opening Vrije School ‘de Stroeten’ in Emmen
Paul Kooijman
Woensdag 24 april jl. was de feestelijke opening van basisschool de Stroeten, school voor vrijeschoolonderwijs in Emmen en omstreken. Na een jarenlange avontuurlijke tocht naar een nieuwe huisvesting was het voor kinderen, ouders en leerkrachten, samen met de genodigden een groot feest om het nieuwe schoolgebouw officieel in gebruik te nemen.

19 Maria Magdalena en het vrouwbeeld in de opvoeding
Danielle van Dijk
Waarom is het van zo’n groot belang dat Maria Magdelna de vrouw van Jezus was? Wat hebben we daar anno 2013 nog aan?

22 Aanpassen leidt naar de ondergang
Ewald Vervaet
De vraag die Johannes Kiersch in de titel van zijn heel lezenswaardige artikel ‘Tekenen des tijds. Passen wij ons aan?’ stelt (zie pagina 12 in deze ‘Vrije Opvoedkunst’), beantwoordt hij zelf met ‘nee’. Dat lijkt me heel juist. Meegeven met het systeem is helaas noodzaak, maar aanpassen zou volgens mij regelrecht naar de ondergang van het vrijeschoolonderwijs leiden. Ik zal dat toelichten aan de hand van drie punten waarmee ik Kiersch’ gedachtegang slechts wil onderstrepen.

25 Kunst doet er toe
Lo•s Eijgenraam
Dit jaar organiseerde de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen op 15 maart jl. de tweede landelijke studiedag voor alle vrijescholen van Nederland. Voor de scholen van Haarlem, Hoofddorp en Hillegom was een studiedag op 25 februari georganiseerd omdat deze scholen op 15 maart niet aanwezig konden zijn. Mark Mieras verzorgde op 15 maart de openingslezing. Uit het hele land waren vrijeschoolleraren, schoolleiders en intern begeleiders naar Hogeschool Helicon afgereisd om de studiedag aldaar samen met docenten en studenten van Helicon te beleven.

28 Het wezen van de kunsten
Voordracht van Rudolf Steiner
Voor ons strekt zich een wijde, met sneeuw bedekte vlakte uit, waarin enkele bevroren rivieren en meren. Machtige drijvende ijsschotsen bedekken grotendeels een aangrenzend zeestrand; hier en daar kleine bomen en bosjes, overdekt met sneeuwmassa’s en ijspegels. Het is avond. De zon is al ondergegaan; hij heeft zijn gouden glans in het avondrood achtergelaten…

38 KINDERBOEKEN
Anke Wagemaker
De deuren en ramen van uw huis staan wijd open. Zonlicht en lucht mogen vrijelijk binnenkomen. Het is zomer. Zo is het ook met onszelf. Onze zintuigen zijn gespitst om van alles buiten ons op te vangen. De verbinding met de kosmos is bijna ‘draadloos’. Inspiratie en nieuwe energie kunnen vrijelijk onze ziel voeden. Wat een seizoen, die zomertijd!

42 GEWORDEN WIE JE BENT…?
Jan Alfrink
Nelleke Mooy wordt geboren in Rotterdam, op 4 mei 1933. In de Speelmanstraat, Kralingen, in een gezin met twee kinderen. Haar broer is twaalf jaar als zij geboren wordt. Hij is de musicus in huis en studeert later dwarsfluit: “Mijn moeder heeft me vaak gemaand stil te zijn, bij thuiskomst uit school: ‘Ssst, je broer studeert.‘” Nellekes vroege herinneringen gaan terug naar poppen, zes poppen in een kinderwagen. Op mijn vraag of dit haar vroegste herinnering was, antwoord ze: “Nee, ik moet ongeveer drie jaar geweest zijn, ik moest altijd mee met mijn moeder, op bezoek bij een tante. Ik had nooit veel zin, ik zou me zeker gaan vervelen! Opeens besefte ik, dat ik kon denken! Dan hoef ik me ook niet te vervelen…”

46 BOEKEN
Paul Kooijman
Onlangs verscheen bij uitgeverij Christofoor het boek ‘De geheimen van het licht’, geschreven door Wim Kops. Het boek kreeg de ondertitel mee: ‘Een weg naar inzicht in de raadselen van het leven’. Met deze ondertitel geeft Wim Kops de lezer direct een idee van de grote context waarbinnen hij zijn onderwerp plaatst.

48 Sint-Jan
JAARFEESTEN
Lo•s Eijgenraam
Op 21 juni bereikt de zon haar hoogste punt. Het licht neemt vanaf die dag langzaam weer af. Al het leven is in de zomertijd uitgeademd: insecten bevolken de lucht, bloemen bloeien, de vruchtzetting van vele vruchtdragende gewassen is zichtbaar, we zijn buiten en willen de zon iedere dag in ons opnemen. We laten meer los, ritmen en gewoonten zijn vaak losser en we zijn meer naar buiten gericht. Het Sint-Jansfeest ademt een sfeer van gezelligheid uit, van vreugde, vuur, samenzijn. Alles lijkt groots, hoog, weids te zijn.

50 Groen doet je goed!
Geraldina Metselaar
‘Dat smaakt naar meer’, moeten de ouders, leerkrachten en leerlingen van basisschool Wonnebald hebben gedacht toen een jaartje geleden de natuurspeeltuin achter de school klaar was. Je kunt er heerlijk spelen, klimmen en klauteren. Tussen de bomen, in het gras en met de waterpomp. Tegelijkertijd werd ook het idee om het schoolplein aan de voorkant in een groene klim- en klauterzone te veranderen, nieuwe leven ingeblazen. In de herfstvakantie gaat het plein op de schop. Nu alleen het geld nog…

52 KNUTSELIDEEèN EN UITTIPS VOOR DE ZOMER
Katja Kaiser
Tijdens het afscheidsfeest van de klas van mijn jongste zoon bij zijn mentor thuis aten we pizza’s die ter plekke gebakken werden in de steenoven in de tuin. Het lijkt misschien een ambitieus project, maar het is niet eens zo heel moeilijk om zelf zo’n oven te bouwen. Je moet er wel een tuin voor hebben die ruim genoeg is. Bouw de oven tijdens een periode met mooi weer.