Vrije Opvoedkunst — Jrg. 75 (december 2012) Nr. 7/8

2 ‘Ik zat in de gevangenis en U bezocht mij’ (MatheŸs 25:36)
Legs Boelen, docent kunstzinnige vorming
‘Moeder..!’

2 Beste lezer
REDACTIONEEL
Rob Tuk

3 Kerstmis en de engelen

W.F. Veltman
Er zijn niet veel mensen – waarschijnlijk niet ŽŽn – die op kerstavond de geboorteverhalen uit twee evangeli‘n: van Lucas en van MattheŸs, voorlezen in de familiekring, of voor zichzelf alleen. Schilders hebben door de eeuwen heen wel degelijk een combinatie van de twee overleveringen uitgebeeld. Ook de beroemde Vlaamse schrijver Felix Timmermans doet dit in zijn vertelling ‘Het Kindeke Jezus in Vlaanderen’. Alhoewel, we zien nooit de herders en de koningen gezamenlijk geknield liggen voor de kribbe in de stal te Bethlehem.

8 De subtiliteit van droombeelden geweven door de mooiste boeken
KINDERENBOEKEN
Maria Lagaay
Dertien rennende hertjes
– Warre vleugels
– Takkenkind
Springdag
Josephina
– Over vroeger en nu
– Nederland
– Sinterklaas en het kleine hoogtevreespietje
Sinterklaas
Het lied van de vogels

11 Laatste bijdrage van Maria Lagaay
VAN DE REDACTIE
Rob Tuk

12 De Kerstspelen van Oberufer
Verzorgd door Paul Kooijman
Ons redactielid Paul Kooijman was op zoek naar een goed verhaal over het kerstspel. Hij vond dat in het boekje ‘Tekst en muziek van het kerstspel uit Oberufer’. De inleiding in dit boekje is van de hand van Hugo Pronk. Met dank aan Uitgeverij Pentagon, volgt op bladzijde 12 de inhoud. De spelling is uit het oorspronkelijke boekje van 1992. (red.)

14 Marieke Cooiman
GEWORDEN WIE JE BENT…?
Jan Alfrink
Rubriek waarin ‘oud’-vrijeschoolleerlingen aan het woord komen, die al een flink stuk hebben afgelegd op hun levensweg en min of meer ‘gesetteld’ zijn in de maatschappij.

17 Leo Klein
INTERVIEW
Rob Tuk
Leo Klein (1928): ŽŽn van onze oudste en dierbaarste leden en begenadigd kunstenaar en oud-vrijeschoolleraar.

22 Hemelse herfst
LIEFDE VOOR HET LEVEN
Geraldina Metselaar
Vreemd eigenlijk. In onze westerse maatschappij heeft de herfst een negatief imago. Vallende bladeren, bomen in goudtinten en donkere wolken vertellen ons dat wij in de een-na-laatste fase van ons leven zitten. Wat een onzin!

24
BOEKEN
W.F. Veltman
– Over de Hemelse Hi‘rarchie‘n
– Rudolf Steiner: Een biografie

25 BOEKEN
Lišs Eijgenraam
‘De kracht van opvoeden’ en ‘Boos!’twee boeken die onlangs zijn uitgekomen bij Uitgeverij SWP. Beide boeken lezen gemakkelijk, doch zijn zeker niet oppervlakkig van aard. Ze zijn geschreven door diverse auteurs van naam en alle hoofdstukken kunnen los gelezen worden en toch vormt elk boek als geheel een logische samenhang. Ideale boeken als naslagwerk voor een ouderavond, oudergesprek, of voor verdieping in een bepaald onderwerp. De boeken zijn van harte aanbevolen om je boekenkast en je professie mee te verrijken.

26 Fleur Tolman
INTERVIEW
Frank Ong-Alok
Zangeres en Wampie-ontwerpster

29 BOEKEN
Geraldina Metselaar
In ‘Willen wij als ouders te veel?’ doet Sas Boot-Ton verslag over haar intense strijd voor goed onderwijs voor haar kinderen. Want, zo zegt zij zelf: ”Ik ben zo’n ouder waarvan de leerkracht van groep 3 van de basisschool zegt: ‘Zij wil niet accepteren dat er iets aan haar zoontje mankeert (…) maar er klopt helemaal niets van dat kind’. Uiteindelijk wil ze maar een ding: dat haar kinderen opgroeien tot volwaardige deelnemers aan onze maatschappij. Is dat te veel gevraagd?

30 BOEKEN
Rob Tuk
Maria Magdalena, vrouw naast Jezus
Sinterklaas en het geheim van de nacht

32 Knutselidee‘n voor de winter en Kerstmis
Katja Kaiser
– Houten dienblad met kersttafereel
– Kaars met kerstfiguurtjes van bijenwas
– Krans met witte vintagebloemen
– Hanging basket met kerstverlichting
– Geschubde zilveren kerstbal

36 Ongeborenheid…
JAARFEESTEN
Lo•s Eijgenraam
Deze editie van ‘Vrije Opvoedkunst’ is bij u op de mat gevallen in het Sinterklaasweekeind, aan het begin van de Adventtijd waarin we ons innerlijk voorbereiden op het kerstfeest. Het Sinterklaasfeest dat in Nederland hŽt kinderfeest bij uitstek is. Het kerstfeest waarbij over de gehele wereld de geboorte van het Kerstkind wordt herdacht: het kind van het licht en de vrede die voor alle mensen geboren is. Even zwijgen de wapens, zoeken we het Licht, het samenzijn en wordt de wereld stil om de geboorte van het Kind te gedenken. Steiner heeft in diverse voordrachten gesproken over de ‘ongeborenheid’. Dit artikel wil aftastend op zoek gaan naar ongeborenheid; geen kant-en-klare antwoorden maar zoekend naar dit woord afdalen of juist opstijgen…

38 Islam in de zesde klas [2]

Hendrik Jan Bakker
Hendrik Jan Bakker is oud-leerling van de vrijescholen in Bussum en Zeist en heeft zich in zijn ‘Wanderjahre’ verdiept in het werk van Rudolf Steiner. Rond zijn dertigste is hij moslim geworden. Nu zoekt hij – door contact met de Egyptische antroposoof en moslim dr. Ibrahim Abouleish – de verbinding tussen islam en antroposofie. Onlangs gaf hij in de zesde klas van zijn zoon een gastles over de islam, die hier als handreiking aan vrijeschoolleerkrachten wordt beschreven en toegelicht. In de vorige editie van ‘Vrij Opvoedkunst’ stond het eerste deel van ‘Islam in de zesde klas’.

41 De Wriemeltenen
ZOJUIST VERSCHENEN
Boek voor kinderen van 7 tot 107 jaar

42 Bulgarije
Lo•s Eijgenraam
Van 18-26 oktober 2012 zijn vijf collega’s uit Nederland, samen met ouders, leerkrachten en andere belangstellenden, aan het werk geweest om een lerarenopleiding voor Bulgaarse vrijescholen te helpen opzetten.

44 Bureau Het Levenswater
BOEKEN

– ‘Digitale Demenz’ van Manfred Spitzer