Vrije Opvoedkunst — Jrg. 74 (juni 2011) Nr. 3/4

2 Beste lezer
REDACTIONEEL
Rob Tuk
Het Sint Jansnummer, tevens zomernummer , zonnige zomer en dank.

4 Over het kleine kind [2]

W.F. Veltman
In het vorige nummer van Vrije Opvoedkunst is de ontwikkeling van het kleine kind besproken in verband met de vraag of in het Nederlandse onderwijs de vergissing van de afschaffing van de kleuterklas niet goedgemaakt zou moeten worden door een opvoedingswetenschap, welke berust op onbevooroordeeld waarnemen en spirituele inzichten omtrent de ontwikkeling van het kleine kind. Na het ‘lopen-spreken-denken’ komen nu de zintuigen en hun werking aan de orde, waarbij wederom een beroep wordt gedaan op onbevangenheid en openheid om hieromtrent eveneens heel nieuwe gezichtspunten en opvoedkundige consequenties te willen opnemen.

8 Het feest van de Heilige Elia
W.F. Veltman
Het doet pijn om over broeders en zusters uit een ander Europees land zoveel kwaads te moeten horen. Het bekende en uiterst kwalijke fenomeen van de veralgemening van oordelen over een volk of een bepaalde groep mensen is nu ten aanzien van de Grieken in deze dagen (mei/juni 2011) voorpaginanieuws. Natuurlijk gaat het om geld, ‘ons geld’! Maar let eens op, hoe in ons eigen land met onzinnige hopen geld wordt gesmeten, niet zozeer door particulieren, maar door gezagdragers, door leiders van ondernemingen, die het algemene nut zouden moeten dienen. De grootste staatsschuld ter wereld is nog altijd te vinden aan de overkant van de Atlantische Oceaan!

12 De Micha‘lschool… resultaat van een goed geslaagd gesprek
Paul Kooijman
Een gesprek met Marie-Marth Prins, directeur van de Micha‘lschool in Leeuwarden. De school was slecht gehuisvest en de Gemeente gaf ons de keuze: renovatie of nieuwbouw. We hebben snel gekozen voor nieuwbouw…

16 Een gewone dag…
IMPULS EN BALANS
Francis Teeuw
‘Fietsend naar school…’

19 Parttime fulltime megamama
LIEFDE VOOR HET LEVEN
Geraldina Metselaar
“Eerst kloppen en als ik ‘binnen’ zeg, mag je binnenkomen. Anders niet.” meldt de dreigbrief op de kamerdeur van mijn dochter. Hoera! Ze is een echte puber aan het worden…

20 Opvallend veel boeken over het jonge kind
BOEKEN
Lo•s Eijgenraam
Opmerkelijk is dat er meer en meer geschreven wordt over de waarde van de kleutertijd, de unieke kwaliteiten van de kleuterschool en dat er meer oog komt voor de vaardigheden die mensen die werken met jonge kinderen ‘in huis moeten hebben’. Hieronder een aantal boeken die mijns inziens ook binnen het vrijeschoolonderwijs goed gebruikt kunnen worden voor ouderavonden en zelfstudie. Niet alles zal aanspreken, maar de vertaalslag naar de eigen vrijekleuterklas of peutergroep is te maken. De boeken kunnen helpen om middels de reguliere visie en erkenning het werken met het jonge kind vanuit de antroposofie beter te kunnen verwoorden.
– Kijk, luister en begrijp. Jonge kinderen opvoeden volgens de Gordon-methode
– Het begint met kijken en luisteren. Een praktische theorie voor onderwijs aan jonge kinderen
– Met rekenogen gelezen. Rekenactiviteiten voor jonge kinderen bij 45 prentenboeken
– Waar komt de sneeuw vandaan?
– Het fluisterkind. Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft

22 Met dieren zit je al gauw in een ‘bedreigde’ wereld
KINDERBOEKEN
Maria Lagaay
Wat dierenliefde betreft is het voor kinderen vaak wild, wilder, wildst. Gelukkig verschijnen dan ook nogal vaak boeken met dit thema als onderwerp. Hoe verschillend die kunnen zijn gaan we nu bekijken…
Boekbespreking over:
– Kunnen we de tijger redden?
– Vliegensvlugge vlieg
– In het bos van de luiaard
– Dieren in actie
– Brontorina
– Jorre
– Kaboutersprookjes
– De paraplu

28 Sint-Jan
JAARFEESTEN
Lo•s Eijgenraam
24 juni, de dag van Johannes de Doper, de dag van het Sint-Jansfeest dat op vele scholen, instituten, kinderdagverblijven en dergelijke wordt gevierd. Het is zomer, we gaan naar buiten, we dansen, zingen, springen, picknicken met elkaar. Even onszelf ‘verliezen’ om onszelf weer terug te vinden.

32 Publicatie handleiding ‘Zonnekindpoppen’
PERSBERICHT
Het eerste geschenk ter gelegenheid van 10 jaar AntroVista: publicatie van de Basishandleiding Zonnekindpoppen.

33 Sint-Jan
Eveline Clignett
De jaarfeesten op school: Sint-Jan

34 Bring a Dish en Stichting de Vrolijkheid
OVER DE GRENZEN
Lo•s Eijgenraam
Als redactie worden wij soms door lezers geattendeerd op berichten waar je blij van wordt. Zo tipte Dorien Versluis, vrijwilligster voor Stichting de Vrolijkheid op het asielzoekerscentrum Leersum, ons over dit initiatief op de Vrijeschool Driebergen.

45 Knutselidee‘n en uittips
KNUTSELIDEEèN ZOMER 2011
Katja Kaiser
– Reli‘fs van gips sjabloneren
– Gesjabloneerde gordijnen
– Placemats versieren
– Minifonteintje voor in de tuin
– Uittips