Vrije Opvoedkunst — Jrg. 74 (april 2011) Nr. 1/2

2 Beste lezer
REDACTIONEEL
Rob Tuk
Dank!

4 Over het kleine kind

W.F. Veltman
In het vorige nummer van Vrije Opvoedkunst (Jrg. 73 – Nr. 7/8 – pag. 17) staat een ingezonden bericht van dr. Ewald Vervaet, waaruit valt op te maken dat de onderwijsraad voorstelt een ‘kleuterperiode’ in de basisschool in te voeren. De heer Vervaet merkt op dat eerst de kleuterperiode in het huidige basisonderwijs weer tot zijn recht moet komen. Dat klinkt mij als muziek in de oren!

8 Marja de weg bijster in onderwijsveld
Cornelis Boogerd
Zijn deze jonge mensen op de wereld gekomen om ‘onze internationale concurrentiekracht’ te verzekeren? Of om aan de ‘Kamerwens’ te voldoen om ‘wereldwijd naar de top vijf van de PISA-normen te stijgen?
– Nieuwe regering, nieuwe knuppels
– Concurrentiewaan als hogedrukpan
– De maatregelen van Van Bijsterveldt

10 Pasen in Athene
W.F. Veltman
Het Grieks-orthodoxe christendom, al bijna duizend jaar gescheiden van de westerse kerken (1054 A.D. het grote kerkschisma), kent menig verschil met de rooms-katholieke en protestantse vieringen van de christelijke feestdagen. het duidelijkst komt dat tot uitdrukking in de viering van het paasfeest. De nadruk ligt daarbij veel sterker op het mysterium van de opstanding dan dat in de westerse kerken het geval is. Bij vele mensen in Nederland is de wonderbaarlijke schone passiemuziek van Johann Sebastian Bach de ernstig-religieuze belevenis aan de vooravond van het paasfeest. De paasnacht en de zondagmorgen daarna hebben voor kerkgangers natuurlijk nog een gewijde stemming, maar de niet-kerkelijke mensen groet zijn medemens die ochtend met: “vrolijk Pasen!”, gaat met de kinderen eieren zoeken en geniet verder van twee vrije dagen zonder zich enigszins te verdiepen in wat de opstanding van Christus eigenlijk betekent. Ik zal trachten een beeld te geven van ‘Pasen’ in het oostelijk en zuid-oostelijk deel van ons continent.

12 Waar gaat het om op school?

Jan Alfrink
Over de Pisa-score (Program for International Student Assessment), Van Bijsterveldt en het actieplan…

14 Honderdvijftig jaar Rudolf Steiner (1861-1925)
W.F. Veltman
… over zijn filosofie en zijn spirituele wetenschap (antroposofie) werd niet nadrukkelijk gesproken, maar wel over zijn aard en karakter en over het feit dat hij een uiterst praktisch mens was …

17 Ruimte, vertrouwen en tijd
ACADEMIE VOOR OUDERS
Symposium ‘Opgewekt opvoeden’, Antropia te Driebergen, zaterdag 14 mei 2011

18 Draadloos internet, mobiele telefoons.. Een luxe of een last?
Katja Kaiser
Tegenwoordig heeft bijna iedereen ŽŽn of meer computers in huis. De gezinsleden, ook kinderen vanaf de basisschoolleeftijd, hebben een eigen mobieltje en we hebben allemaal internet, bij voorkeur draadloos. De gewonen huistelefoon is uit; die is in de meeste huishoudens allang vervangen voor een DECT-telefoon. Bovendien is op bijna elke school van een beetje formaat en in alle grote bedrijven WiFi aanwezig..

21 Worden wie je bent…

LIEFDE VOOR HET LEVEN
Geraldina Metselaar
Als toegewijde ouders willen we allemaal dolgraag dat onze kinderen gelukkig zijn. Als ze maar wel naar het gymnasium gaan, met vmbo nemen we geen genoegen. Laat ons kind op z’n minst hoogbegaafd zijn. En als het even meezit, moeten al die kinderen rijk en beroemd worden! Maar… mogen ze ook gewoon worden wie zij zijn?

22 Leezame uitstraling van echte lees/kijk-boeken
KINDERBOEKEN
Maria Lagaay
Boekbespreking over:
– Evenwicht
– De fabels van aesopus
– De rattenvanger van Hamelen

24 Het woord doet pijn
Geraldina Metselaar
Kopstoot

25 Onderzoek naar cultusvormen
BOEKEN
Kitty Steinbuch
– Bronnen van cultisch handelen. Van natuurreligie tot sacrament
– Gesprekken over cultus. Oorsprong – ontwikkeling – toekomst

26 Palmpasen en pasen
Eveline Clignett

26 Schipper mag ik overvaren?
BOEKBESPREKING
Cornelis Boogers
Bespreking van Schipper mag ik overvaren? De jaarfeesten in de stroom van de seizoenen’ van Juul van der Stock.

28 De regenboogtraining
Gea Weeren
Kinderen laten soms moeilijk verstaanbaar gedrag zien. Voor ouders en leerkrachten niet altijd gemakkelijk om mee om te gaan. De regenboogtraining richt zich op het samenspel tussen leerkracht en kind (en ouders) en kinderen onderling.

31 Nachtstilte
IMPULS EN BALANS
Francis Teeuw
‘Stil, wees stil, op zilvren voeten…’

32 De gelukkige klas / Leraren moeten het doen, maar niet alleen
Geraldine Metselaar
Een klas die in goede harmonie leer en waar de kinderen fijn samen spelen. Het lijkt bijna een utopie, want er is altijd wat… Kleine of grote ruzies, onvrede. Willemien Buurman, juf op een vrijschool in Den Haag, heeft een enorme drive om van haar klas een gelukkige klas te maken. Tijdens haar studie deed ze onderzoek naar het geheim van ‘de gelukkige klas’. “iedereen wil gelukkig zijn, zoekt vriendschap en liefde. Dat is een belangrijk uitgangspunt.”

34 Nieuwbouw van de Vuurvogel in Zoetermeer officieel geopend
Paul Kooijman
Op woensdag 26 januari 2011 heeft de wethouder van onderwijs in Zoetermeer, Mari‘tte van Leeuwen, officieel het nieuwe gebouw van de Vuurvogel geopend. De school is na de verwoestende brand van 27 december 2007 geheel nieuw ontworpen en opgebouwd op dezelfde plek. De gemeente, het bestuur, de leerkrachten, ouders en kinderen zijn trots op hun school en voelen zich er thuis.

36 Respect
Lo•s Eijgenraam, Emil Kelling, Berend Eijkhout, Martijn Schouw & Charlotte Schouw
Christengemeenschapkampen: ‘Respect voor jezelf, respect voor de ander, respect voor de natuur en respect voor het hogere’

39 Iris Meijer en haar vader Dirk
IN BEELD
Paul Kooijman
Iris heeft aan haar ene voet een blauwe sok met witte bolletjes en aan haar andere voet een blauwe sok met witte strepen. Dat komt, zegt ze, omdat de sokken bij het wassen door elkaar zijn gekomen en nu vind ik het eigenlijk wel leuk zo.

40 Twee pestende leerlingen werden mijn assistenten
LŽontine Vreeman
Pesten is een veel voorkomend en hardnekkig probleem in het primair onderwijs. het kan bij leerlingen, ouders en leerkrachten de nodige emoties oproepen. Elke school dient een pestprotocol te hebben en te hanteren. LŽontine heeft uiteindelijk haar eigen ‘protocol’ gevolgd, met als resultaat dat ze nu, na een zoekproces van twee jaar, twee assistenten heeft.

42 Jaarfeesten
JAARFEESTEN
Lo•s Eijgenraam
Dit jaar is het thema voor het blad vrije opvoedkunst ‘de jaarfeesten’. In de jaarfeestenrubriek hebben we afgelopen jaren de jaarfeesten vanuit diverse richtingen bekeken. In dit nummer volgens we de jaarfeesten middels de ontwikkeling van het kleine kind in het eerste levensjaar Žn volgen we het kind in samenhang met het ritme van de jaarfeesten: Kerstgeboorte, Kerstmis, Maria-Lichtmis, Pasen, Pinksteren, Sint-Jan, Micha‘l, Adventtijd.

45 Knutselideeen, een kleurig recept en uittips
KNUTSELIDEEèN LENTE 2011
Katja Kaiser
Drie bijzondere technieken voor het versieren van eieren