Vrije Opvoedkunst — Jrg. 72 (november 2009) Nr. 7/8

2 Beste lezer
REDACTIONEEL
Rob Tuk

3 Gezond onderwijs (5)
W. F. Veltman
Voortzetting van de lezing ‘Hoe staan wij, ouders, leraren, bestuurder in de vrijeschool? Hoe leeft de vrijeschool in ons?’

7 De waaiende winden
Jeanne Meijs
Ergens, hoog in de lucht, wonen de waaiende winden. Elke ochtend komt moeder Aarde en vertelt de winden wie er waar mag gaan waaien…

8 ‘De pen is machtiger dan het zwaard…’
Karel Wasch
In 1871 verscheen The Coming Race, een boek dat later werd herdrukt als Vril. Het is een boek over nieuwe energie en wezens opstijgend uit de aarde. Tot vandaag zijn er esoterische gezelschappen bezig met uit te zoeken of het boek een fantasie was of berust op waarheid…

10 Taalsporen / Geschiedenis van de taal: ‘etymologie’ voor klas 6 [1]
Magchiel C. Matthijsen
Geschiedenis en etymologie. In de zesde klas wordt er al het ware met een ruk een groot gordijn weggeschoven. Dat was het gordijn waarop tot dan toe alle heldenverhalen en mythologie‘n werden ‘geprojecteerd’ en waarop in verhaalvorm de ‘geschiedenis’ van de mensheid voor de kinderen verscheen.

12 Dwarskijken op Darwin
Ger van de Ven
Na de grote golf van boeken in het kader van het Darwinjaar, is er nu ook bij Uitgeverij Pentagon een boekwerk van de hand van Jan Diek van Mansvelt verschenen. In tegenstelling tot de meeste publicaties, waarin de grootsheid van het Darwinisme bezongen of juist betwijfeld wordt (‘intelligent design’), vaart Van Mansvelt een andere koers…

14 … Als ’t zonlicht gaat verdwijnen, Ga dan, mijn lampje, schijnen…
IMPULS & BALANS
Francis Teeuw
In de kleuterklas zingen de kleuters de liedjes voor het feest van Sint-Maarten. Voor de vierjarigen is alles nieuw en onbekend. Maar bij de oudere kleuters verscheen er opeens een stralende blik van herkenning toen ik het eerste Sint-Maartensliedje begon te zingen… Oh…jaaaaa!

15 Hans Peter van Manen
IN MEMORIAM
Cornelis Boogerd

16 De menselijke ziel en de twee stromen uit het tweede hoofdstuk van ‘Algemeine Menschenkunde’ – door Kim LaprŽ
BOEKEN
Frans Lutters

De vrijeschoolleraar Kim LaprŽ, die lang tijd met de vrijeschool in Rotterdam verbonden was, heeft een diepgaand boek geschreven vanuit de menskunde die aan het vrijeschoolonderwijs ten grondslag ligt.

16 Gewoon, vergeten, dom
LIEFDE VOOR HET LEVEN
Geraldina Metselaar
De normaal oh zo vrolijke Larissa schopt haar moeder na de wekelijkse gymles op zaterdagochtend. Haar mama kijkt schuldbewust naar de aanwezige ouders in het gymlokaaltje. Moeder heeft weer eens een keer de sokken van Rissa vergeten, dom. Haar dochter gaat na de schop tegen het scheenbeen nog een stapje verder. Moeder heeft Žcht de hele zaterdag verknald. Haar moeder zucht diep en kijkt mij aan.

18 De vraag om… een foto!
JEANNE MEIJS GING OP EEN ‘MERKWAARDIGE’ REIS…
Jeanne Meijs
Soms komt er iemand om me thuis te bevragen. Uit zo’n interview ontstaat een artikel en bij een artikel hoort de onvermijdelijke vraag om een portretfoto. Dat betekent dat er een fotograaf op bezoek komt met meer of minder fotoapparatuur. Wonderlijk genoeg komen die vaak uit Amsterdam en volgens mij hebben ze dezelfde strategie geleerd.

19 Het verhaal van Bride
HET VERHAAL VAN BRIDE
W.F. Veltman
De legende van Vride van Iona is het mooiste kerstverhaal dat ik ken. Het is een van de edelste juwelen van een West-Europees christendom, ook wel het Ierse of Keltische christendom genoemd, dat in de vroege Middeleeuwen een diepgaande, heilzame invloed heeft gehad op de ontwikkeling van ons continent.

27 ‘Joggen’ tussen hoofd en hart… – Een kloek boek van Ted van Lieshout
KINDERBOEKEN
Maria Lagaay
Soms is het duidelijk dat juist de buitenbeentjes – ook in kind- en jeugdliteratuur – de mooiste, meest indringende en creatieve belevenissen naar voren brengen. Wij hangen de volgende boeken aan deze buitenbeentjes-kapstok om zeer verschillende redenen… zoals zal blijken:
– Hou van mij door Ted van Lieshout
– Drie bokjes brutaaltjes door L. Beuger en Jan Jutte
– Deadline door Rachel Ward
– De kleine Odessa van Peter van Olmen
– De wei van Koe door Paul de Moor
– De boomhut door Marije Tolman en Ronald Tolman
– Sneeuw door Komako Sakai
– Het allerkleinste Sneeuwvlokje door Bernadette.


30 Sinterklaas
Lo•s Eijgenraam
Is er een Hollandser (kinder)feest te bedenken dan dit feest? Waar komt dit feest vandaan? Over Sint-Nicolaas is veel, heel veel te schrijven. Hieronder een greep uit een volle beeldenzak.

33 Europe, a continent with a global mission, The illustrated spritual biography of Europe – door H. Salman
BOEKEN
Frans Lutters

Harrie Salman (1953) is de auteur van vele boeken, ge•nspireerd vanuit de antroposofie. Als cultuurfilosoof en socioloog werkt en reist hij als docent en hoogleraar door heel Europa. Europa is voor hem een veld van de praktijk en dat is ook te merken aan het prachtige boek dat recentelijk van zijn hand verscheen.

34 Vrijheid en Gezondheid
W.F. Veltman
Wij wensen iemand geluk bij een feestelijke gelegenheid zoals bij een huwelijk, of op een nieuwjaarskaart. Tegenwoordig zie je dat mensen aan hun gelukwensen vaak toevoegen: en een goede gezondheid! Dat is duidelijk en concreet: gezondheid. Geen ziektes en kwalen en gebreken! Maar geluk? Wat houdt dat eigenlijk in? Denken we dan aan voorspoed, welvaart of meer aan innerlijke rijkdom die ons moge overkomen?

36 De zeven leerprocessen bij het kleine kind (2)
Cornelis Boogerd
Vervolg op het gelijknamige artikel in het vorige nummer van Vrije Opvoedkunst.

38 Connect, twaalfdeklas-conferentie in Dornach
Nans Kruseman
De Connect Conferentie wordt sinds 2003 eens in de twee jaar in het Goetheanum in Dornach gehouden. Voor de conferentie worden twaalfdeklassers van vrijescholen uit de hele wereld uitgenodigd. Het thema was dit keer ‘Shape it with us’, oftewel ‘Maak het samen met ons’. Nu, wat betreft het aardappelen schillen is dat in ieder geval gelukt. Maar wat werd er nu precies bedoeld met dit thema? Ik vraag het Eva Trapman, die met haar klas uit Den Haag deelnam aan de conferentie…

40 Knutselidee‘n, recepten en uitgaanstips voor Sint-Nicolaas, Advent en Kerstmis
Katja Kaiser
– Pietenmuts
– Kerstkaarten met gel
– Het versieren van een kaars met ijssterren
– Een kaars versieren met servetten
– Recept voor kerstboomkoekjes
– Uitgaanstips

42 Hellas – door Willem Frederink Veltman
Katja Kaiser
Op 3 oktober jl. vond de boekpresentatie plaats van het nieuwste boek van Willem Frederik Veltman, getiteld: Hellas. Als voorproefje op het interview met de schrijver, dat in een volgende editie zal worden opgenomen, volgt hier alvast een impressie van de boekpresentatie.