Vrije Opvoedkunst — Jrg. 72 (maart 2009) Nr. 2/3

2 Beste lezer
REDACTIONEEL
Rob Tuk

3 Gezond onderwijs, gezonde opvoeding (2)
W. F. Veltman
De noodkreet in het boek van Suchantke over ‘partnerschap met de natuur’. En wanneer ook in het onderwijs geen radicale verandering komt, zal niet alleen de economie daardoor ernstige schade oplopen, maar de hele cultuur zal meer en meer in verloedering, misdaad, oorlogen en rampen terechtkomen. Iets wat nu al een flink eind op weg is…

5 Gratis kunst in de klas!

6 De macht van spraak / Voorwaarden scheppen voor het spreken
Geraldine Metselaar
“Na een workshop over spraakvorming realiseerde ik me dat iedere klank voor een gevoel staat.” Aan het woord is Marjo van der Himst, spraaktherapeute.

9 Klaarheid…
IMPULS & BALANS
Francis Teeuw
Opeens was ik ziek en thuis en niet op school…. en is mij iets heel bijzonders overkomen…

10 Opvoeding en moderne cultuur
Christoph Wiechert
Onlangs verscheen onder de titel ‘Opvoeding en moderne cultuur’ een Nederlandse vertaling van veertien pedagogische voordrachten die Rudolf Steiner in 1923 in Ilkley hield. In dit artikel enkele passages uit het nawoord, waarin Christoph Wiechert, vroeger leraar aan de Haagse Vrije School, de voorgeschiedenis, de hoofdlijnen en vooral de actualiteit van deze voordrachtenreeks bespreekt. Aan de hand van een vijftal thema’s vergelijkt Wiechert de huidige stand van zaken in de wetenschap met de opvoedkundige uitgangspunten die Rudolf Steiner in de Ilkley-cursus uiteenzet.

13 Partijtjesleed hoort erbij
Liefde voor het leven
Geraldine Metselaar
Het is feest, maar niet voor iedereen.

14 Kinderen veranderen niet (1)
Jan Alfrink
Is opvoeden niet veel moeilijker geworden? Je moet overal op letten. Je kunt op alle onderdelen van de opvoeding ter verantwoording worden geroepen. Door wie?

17 Naar de Hogeschool Helicon in Zeist
Jeanne Meijs ging op reis…
Jeanne Meijs
De opdracht was: “Hoe houd ik het – relaties, de omgang met elkaar – gezond?”

18 Gezondheid en religie (2)

Cornelis Boogerd
Vervolg op het artikel in de vorige Vrije Opvoedkunst: Het begrip gezondheid is de laatste jaren zeer in beweging gekomen. Zag men gezondheid in de gangbare geneeskunde als het ontbreken van ziekte, zo wordt het beeld nu genuanceerder. Het is met name de Isra‘lische medisch-socioloog Aaron Antonovski geweest, die met nieuwe vragen en nieuwe gezichtspunten kwam. Hij introduceerde het begrip salutogenese: salus = gezondheid, genese = oorsprong. Het woord betekent dus: de oorsprong van de gezondheid. In mijn artikel over Salutogenese (Vrije Opvoedkunst – Jrg. 70 [december 2007] Nr. 7/8 – pag. 26 e.v.) schreef ik hierover. Het begrip Salutogenese werd geplaatst als tegenhanger van het begrip pathogenese: pathos = leed, genese = oorsprong. Dat begrip duidt op een kijkrichting, die vooral ge•nteresseerd is in de oorsprong van ziekten: de bacillen, bacteri‘n, virussen en andere ziekteveroorzakers. de opgave van de geneeskunde zou dan zijn, om die ziekteveroorzakers te vernietigen. De pati‘nt blijft in deze visie eigenlijk passief. Hij ondergaat een aanval van buitenaf, de medicijnen of chirurgische ingrepen proberen die aanval af te slaan, ook van buitenaf.

20 Niet meegerekend
Karel Wasch
Veel jonge mensen hebben toekomstverwachtingen. Ze plannen, lenen geld, verhuizen, of nemen een andere baan met alle gevolgen. Dat de kinderen van de echtelieden in deze planning vaak niet aan bod komen, lijkt bijzaak

23 “Onderwijs is de weg waarlangs ….

Gevleugelde uitspraken
Jeanne Meijs

24 Opstandingskracht
Lo•s Eijgenraam
Met Pasen vieren we als mensheid ieder jaar weer de opstanding van Christus, tweeduizend jaar geleden. Rudolf Steiner beschrijft dat ieder jaar Christus wederom voor de mensheid opstaat. Als dit niet zou gebeuren zouden wij mensen sterven…

26 Eenvoudig als een kind
Khilma van der Klugt
Op spreekuur bij antroposofisch huisarts Thomas Kelling

27 Allerlei vormen van liefde in nieuwe reeks voorjaarsboeken
Kinderboeken
Maria Lagaay
– Allebei blij
– Wasbeer en Otter
– Winke en de dieren
– Kom je bij me wonen?
– Sanders graafmachine
– Wat niemand verwacht had
– De Vertelsels van Baker de Bard
– Alleen op zee
– Tiffany Dop

30 Het dilemma van de morele opvoeding
InTERVIEW
Khilma van der Klugt
In gesprek met kinderarts Edmond Schoorel over zijn aandeel in het boek ‘Het dilemma van de morele opvoeding – Wie moet er wat aan doen?’ De opzet van dit boek is ontstaan uit een Medisch-Pedagogische Onderzoeksgroep (MPO) opgericht in 1989.

32 Vier nieuwe redactieleden
EVEN VOORSTELLEN
– Khilma van der Klugt-Kranendonk
– Nans Kruseman
– Katja Verheij-Kaiser
– Lo•s Eijgenraam

34 Constitutiebeelden van Sigaud (2)
Lo•s Eijgenraam
In de vorige editie van Vrije Opvoedkunst werd een begin gemaakt met een serie artikelen over de constitutiebeelden van Sigaud. Deze beelden zijn gericht op de fysieke ontwikkeling van kinderen tussen de 0-7 jaar. In de volgende edities zal worden gesproken over de temperamenten (7-14 jaar), over de planetenkwaliteiten (14-21 jaar) en over de biografische wetmatigheden van 21 tot 63 jaar. Iedere zeven jaar kan zich, ook na het 21ste levensjaar, een nieuwe vraag aandienen waar je als mens mee moet leven.

36 Knutselidee‘n, recepten, speltips
Katja Kaiser
Dit keer knutsel idee‘n om (alvast) in een lenteachtige stemming te komen.

38 De Parcivalperiode
Lo•s Eijgenraam
Op Goede Vrijdag riep de haan drie keer, ook tijdens de Parcivalperiode roept er iets… Parcival is een beroemd en boeiend epos uit de Middelleeuwen. De hoofdpersoon leert en ervaart dankzij de vele ontmoetingen op zijn levenspad zijn levenslot te vinden om uiteindelijk zichzelf te worden. In dit artikel kunt u lezen over dit Parcival epos.

41 Faya van der Vlist

In beeld
Paul Kooijman

42 De ‘hennetjes’en de ‘hunnetjes’
De taalles
W.F. Veltman
Er was eens een tijd dat je op school leerde in de taalles te ‘ontleden’. Wat was dat? Gebeurt dat nog ergens?

43 Agenda