Vrije Opvoedkunst — Jrg. 71 (januari 2008) Nr. 1

3 Page en de lakei
Frans Lutters
De page en de lakei in het driekoningenspel

6 Licht en geheugen
Karel Wasch
Jan Kleefstra (1964 Akkrum) is een Friese dichter, die de grote thema’s van het leven in zijn po‘zie durft te bespreken. Dat is een uitzondering in ons taalgebied

7 Wat is vrijheid?

W.F. Veltman

Met de keuze uit een serie items zoals: geluk, rijkdom, God, vrijheid en nog enkele andere zaken, was de hoogste score in een enqute over de vraag ‘Wat is het belangrijkste in je leven?’ in het Algemeen Dagblad van een paar jaar geleden: vrijheid!

10 Vrijheid van onderwijs en vrijeschool
Frans Lutters
Vrijheid van onderwijs is in Nederland een algemene verworvenheid met een lange traditie. Maar de laatste tijd wordt er steeds meer invloed op de scholen uitgeoefend vanuit het Ministerie van Onderwijs. Bezinning en een oproep tot discussie en actie.

19 “En was rijk voor haar hele verdere leven…”

IMPULS & BALANS

Francis Teeuw
Sinterklaas en ‘De Sterrendaalders’

14 Nieuw: Opleiding Drama & Beweging

Arnold Sandhaus
Accent op beweging en ruimtegebruik – een nieuwe dimensie in het Nederlandse toneelaanbod

16 Leonardo da Vinci

PERSBERICHT
Excursie naar de tentoonstelling in de gigantische basiliek van Koekelberg in Brussel

17 Opvoeden zonder engel en God …
Gevleugelde uitspraken
Jeanne Meijs

18 – 24 Twee lezingen
Op de conferentie ‘Honderd jaar Rudolf Steiner pedagogie’ van 16 november 2007:
– Kader Abdolah: “Nooit zijn de ouders in de geschiedenis zo zielig geweest als nu…”
– Jan Alfrink: “D‡‡r is de oorsprong van het kind, in de geestelijke wereld en het wordt op aarde geboren…”

25 Klimaatsverandering
Liefde voor het leven
Geraldine Metselaar

26 Iwan Sterredrager
Mathieu LaffrŽe
Koningenverhaal naar een motief van Edzard Schaper in ‘Der Vierter Kšnig’

32 Humor en ernst in ‘oud goud’ en in gloednieuwe boeken

KINDERBOEKEN

Maria Lagaay
– Tobie Lolness op de vlucht
– Door en door winter
– Niet zomaar een dak
– Over engelen, goden en helden

34 Intieme toespraken

BOEKEN
Frans Lutters
‘Intieme toespraken’ van Rudolf Steiner voor kinderen en ouders van de eerste vrijeschool in Stuttgart

35 Zeeverkenners…
Vrije momenten
Paul Kooijman
Het grootste risico dat een kind tegenwoordig loopt, is dat het geen risico’s kan lopen…

36 Agenda