Vrije Opvoedkunst — Jrg. 71 (augustus 2008) Nr. 4/5

3 Onderwijs in deugden
Frans Lutters
Een antwoord op de discussie over waarden en normen. In de vrijeschool pedagogie wordt veel aandacht geschonken aan gewoontevorming. Vooral in de kleuterklas- en bassischoolleeftijd neemt dit een belangrijke plaats in.

5 Elk kind is dicht geweven, …
Gevleugelde uitspraken
Jeanne Meijs

8 De geest der waarheid die u vrij maakt
W.F. Veltman
Pinksteren

11 Nieuwe start van de vrijeschool De Morgenster in Boxmeer
PERSBERICHT

12 Goozze geeft kleur nieuwe betekenis

INTERVIEW

Geraldine Metselaar
Marcel Dekker vertelt over zijn boek Goozze: een kleurrijke expeditie door jezelf

15 Naar Driebergen en Venlo
JEANNE MEIJS GING OP REIS…
Jeanne Meijs
– Driebergen, 13 maart 2008: ‘Alles wat een staf is wordt een kamp’
– Venlo, 19 maart 2008 : ‘Van visie naar Vorm’

16 Democratie in haar zuiverste vorm
Edithe de Clercq Zubli
De grote vraag voor de toekomst zal zijn: hoe moeten we ons ten opzichte van de kinderen gedragen, wanneer we ze zodanig willen opvoeden, dat ze als volwassenen steeds beter kunnen omgaan met het sociale, het democratische en het liberale. Vervolg van het artikel ‘Een honger naar vrijheid voor alle mensen’ in Vrije Opvoedkunst Jrg. 71 nr. 2 (februari 2008) pagina 3.

19 Het grote van later…
IMPULS & BALANS
Francis Teeuw

20 ILMATAR, praktijk voor spel- en opvoedingsondersteuning
Micheline Mets
ILMATAR is een kleinschalige, laagdrempelige 1ste lijns zorg die preventief gericht is en uitgaat van een pro-actieve houding van de ouders en een positieve benadering van het kind.

22 Samen een groep – Over duobanen (1)
Cornelis Boogerd
De pedagogische hoofdwet die Rudolf Steiner beschreef betekent voor de opvoeding van kleine kinderen dat het etherlichaam van de opvoeder het belangrijkste ‘instrument’ is. In deze serie artikelen voor Vrije Opvoedkunst worden sinds drie jaar verschillende aspecten van dit thema onderzocht. Vanaf nummer 3-2007 (‘De groep als etherisch organisme’ door Cornelis Boogerd) werd in het bijzonder de groep als etherisch organisme van verschillende kanten bekeken. Het verschijnsel van de duobanen is de laatste jaren in opmars. Wat is de werking daarvan op het groepsorganisme? De komende artikelen gaan op deze vraag in.

26 Ongebreideld fantaseren over de toekomst
Karel Wasch
Liesbeth V. Hafenrichter (pseudoniem) is een uit Duitsland afkomstige vertaalster en dichteres. In een van haar gedichten beschrijft ze het raadsel van de jeugd, dat voorbijgaat en de toekomst die we als kind op een bijna magische manier willen omcirkelen. Hoe weten we wat er morgen gebeurt? Als kind is alles met elkaar verweven en bekommeren we ons er niet om…!

29 Boeken tjokvol toverformules
KINDERBOEKEN
Maria Lagaay
– Igraine Zondervrees
– Baker Street Boys / De Verdwenen Detective
– Beer en de Kleine Engel
– De vier elfjes / Boekjes van Lucht, Water, Vuur en Aarde
– De Rivier

31 Einde van een tijdperk
Liefde voor het leven
Geraldine Metselaar

32 Afsluiting drie jaar Ouderacademie

Reinoud Koppedraaijer

Verhaal van een oud-deelnemer en inmiddels ‘gecertificeerd’ ouder

34 De weg naar Alpe d’Huez

Maarten Alfrink

Voormalig vrijeschoolleerling vertelt zijn verhaal

36 Interview met Jan Bogaerts
INTERVIEW
Rob Tuk
Interview met Jan Bogaerts, voortzetter van Uitgeverij Christofoor, naar aanleiding van het 33-jarig bestaan van deze uitgeverij.