Vrije Opvoedkunst — Jrg. 70 (mei 2007) Nr. 3/4

3 Het sprookje van Eros en Fabel
Frans Lutters
Het sprookje van Eros en Fabel is tweehonderd jaar geleden geschreven door Novalis, de dichter van het Duitse idealisme. Het sprookje vertelt in rijke beelden over de geheimen van de menselijke ziel. In dit sprookje staat een aantal vrouwen centraal, maar zij allen begeleiden Eros, de hoofdpersoon van het sprookje in zijn ontwikkeling. We kennen Eros vooral als een begrip dat met erotiek en seksualiteit te maken heeft. Toch is dit begrip oorspronkelijk veel breder gebruikt.

5 Over de Graaf van Saint Germain (1)
W.F. Veltman
Enige weken geleden hoorde ik vrienden muziek ten gehore brengen, gecomponeerd door de Graaf van Saint Germain. Iemand die een intensieve belangstelling koestert voor deze wonderlijke, geheimzinnige figuur die in de achttiende eeuw heeft geleefd, had deze muziek ontdekt in Eckernfšrde (Schleswig Holstein) waar Saint Germain zijn laatste levensjaar heeft gewoond en gewerkt en waar hij gestorven en begraven is. Het is bekend dat de graaf een virtuoos violist was en ook dat hij muziek componeerde, maar er was, voor zover ik kan nagaan, nooit eerder een compositie van zijn hand tevoorschijn gekomen en uitgevoerd.

8 Parcival of ‘On the road’ – een periode in de elfde klas
Edithe de Clercq Zubli
In de beroemde beatnikroman van Jack Kerouac ‘On the road’ (1961) zoekt een geruchtmakende groep naoorlogse jongeren het avontuur in de bedwelming van directe actie. Levend van moment tot moment, jagen op intense beleving, zoekend naar HET in snelle, gevaarlijke autoritten, in de roes van jazzlokalen en liefdesavonturen, zien we jongeren op de rand van volwassenheid dwars door alle conventie heen zoeken naar iets wat levensbestemming zou moeten zijn.

11 Broodje verboden woord …
Liefde voor het leven
Geraldina Metselaar
“Broodje poepsap …”

12 Opvoeding door machines

Monique Wortelboer

Onder de vele opvoedingstaken waar ouders zich voor geplaatst zien, is er ŽŽn volledig nieuw, namelijk de taak om de kinderen mediacompetent te maken. Dat kinderen geleerd wordt waar een technisch apparaat nuttig kan zijn in het leven en ook waar het niet van pas komt.

14 De crisissituatie in het Nederlandse onderwijs – een symptoom van onze sociale misstand (1)
W.F. Veltman (vertaling van een artikel van Rudolf Steiner)
Er wordt, sinds lange tijd, doch nu met de wisseling van de regering in sterkere mate, geklaagd over het Nederlandse onderwijs. Een derde van de onderwijsgevenden – zo staat in de krant – baalt van zijn beroep. Het aantal spijbelaars neemt schrikbarend toe. Jeugdcriminaliteit, alcohol- en drugsverslaving zijn ‘normale’ verschijnselen geworden onder jonge mensen en dat heeft wel degelijk met opvoeding en onderwijs te maken! Er wordt gesproken over een nieuwe ‘schoolstrijd…’ De politieke partijen die de euvelen van het slechte schoolwezen willen aanpakken, pleiten voor een aanzienlijke verhoging van de post ‘onderwijs’ op ’s lands begroting. Alsof er met meer geld een werkelijke verandering teweeg kan worden gebracht! Het gaat natuurlijk niet om meer geld, maar om meer realiteitszin. En vooral om duizendmaal meer moed om het roer werkelijk eens radicaal om te gooien!

17 “In de hemel was zij al zo!”
IMPULS & BALANS
Francis Teeuw
Soms zegt iemand iets dat je bijzonder raakt …

18 Olympisch kamp
Joka Dulmers
Op 29 juni 2006 klonken in Assen de volgende gevleugelde Griekse woorden: “Podo para podo, etimi, apite!” oftewel: “Klaar… af!” Het was het startschot van een bijzonder tweedaags themakamp rond de klassieke Olympische Spelen. De vijfde klassen van vijf vrijescholen uit het Noorden van Nederland kwamen naar Assen voor het oefenen en uitvoeren van de klassieke vijfkamp (de Pentathlon). Aansluitend hierop werd het olympisch kamp gehouden; een samen komen van sportiviteit en creativiteit, maar ook van viering, muzikaliteit en gezelligheid. Een kort verslag.

20 De oorlog als bron van angst
BOEKBESPREKING
Karel Wasch
Over ‘Tjon’ van Theodor Holman (uitg. Nijgh & Van Ditmar). Er zijn veel boeken over de Tweede Wereldoorlog geschreven. Daarin worden de gruwelen getoond en de gevolgen voor de mensheid. Gelukkig vaak ook kracht, moed en hoop in bange dagen. Weinig boeken gaan over de generatie die de oorlog net niet meemaakte, maar wel alle verhalen kreeg te horen. Hoe moet je die verwerken als kind?

22 Esthetische opvoeding (5)
Dr. Erich Schwebsch (vertaling door Marlies Otten)
De nog steeds lezenswaardige voordracht van dr. Erich Schwebsch, die hij hield tijdens het Internationaal antroposofisch congres in Den Haag op 4 november 1926

25
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
– Opmerkelijke berichten uit schoolkranten
– Promotie Kim Knibbe

26 ‘Maffe’ boeken …
KINDERBOEKEN
Maria Lagaay
– De wilde kippenclub
– Op schoolreis
– Met opa op expeditie
– De dievegge en de gek
– Kleine kangaroe
– Sprookjes van de Avondwind

28 De groep als etherisch organisme (1)
Cornelis Boogerd
In deze serie artikelen zijn we op zoek naar de realiteit van het etherische, met name in het werken met kleine kinderen. Dit, omdat de pedagogische hoofdwet van Rudolf Steiner aangeeft, dat het etherlichaam van de opvoeder het belangrijkste pedagogische ‘instrument’ is voor de eerste zeven jaar.

32 Academie voor Ouders: afsluiting derde jaar
Jan Alfrink & Leo Stronk
Op zaterdag 31 maart 2007 sloten de derdejaars cursisten hun traject aan de Academie voor Ouders af. Drie jaar van jaarlijks vijf zaterdagen waren al weer voorbij. Er werd een dag ingericht waarin zij aan elkaar konden laten zien wat ze op de Academie hadden geleerd of gedaan. Het werd uiteindelijk: laten zien wat de Academie met hn had gedaan.

36 De stage van Lindert van Biert
In beeld
Paul Kooijman
Na het mislopen van een stage bij een bonbonmaker, moest ik snel op zoek naar een andere stageplek. Dit keer kon ik niet op ŽŽn paard wedden, dus ik belde meerdere bedrijven in de hoop er een stageplek te vinden…

38 VOK-Themadag 3 februari 2007 – ‘Wie zorgt er voor de baby’
– ‘Keuzes maken hoe doe je dat?’ / Christine Gruwez
– ‘Een sabbatical voor elke baby’ / Beatrijs Smulders

43 Een rechtzetting in het januarinummer van 2007

Rob Tuk (uitgever Vrije Opvoedkunst)


43 Agenda