Vrije Opvoedkunst — Jrg. 70 (maart 2007) Nr. 2

3 De sociale impuls van de Zwanenridders
Frans Lutters
Het sociale vraagstuk, dat het thema vormt in deze zeventigste jaargang van het tijdschrift ‘Vrije Opvoedkunst’, is een goede aanleiding om aandacht te besteden aan de impuls van de Zwanenridders. De impuls van de Zwanenridder kennen we onder andere door het beroemde verhaal over Parzival van Wolfram von Eschenbach. Hij verwijst naar de negende eeuw, de eeuw van de Graalridders zoals de historische Parcival. Zijn zoon Lohengrin was werkzaam in de tiende eeuw en werd als een Zwanenridder met speciale missie naar Antwerpen uitgezonden. Hiermee eindigt Wolfram zijn Parzival-epos.

5 Naamplaatje
Liefde voor het leven
Geraldina Metselaar
“Waarom trouwen mensen, mama?”

6 Het leven nemen zoals het komt?
Karel Wasch
Gottfried Keller (19 juli 1819 – 15 juli 1890) was een bekend Zwitsers schrijver, die populaire satirische novelles schreef en zijn werk wordt gerekend tot het po‘tisch realisme. Ook schreef hij de tekst van het Zwitserse volkslied. De ontstaansgeschiedenis van zijn boek ‘Der GrŸne Heinrich” is exceptioneel te noemen. Accepteerde Keller zijn eigen levenslot wel?

8 Esthetische opvoeding (4)
Dr. Erich Schwebsch
De nog steeds lezenswaardige voordracht van dr. Erich Schwebsch, die hij hield tijdens het Internationaal antroposofisch congres in Den Haag op 4 november 1926

12 Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave
Edithe de Clercq Zubli
“De leerlingen die de vrijeschool verlaten behoren de sociale driegeleding te beheersen als de vier rekensoorten…” Een dergelijke uitspraak kan enige ontzetting teweeg brengen. “Lieve hemel, gebeurt dat wel?” Maar waarschijnlijker: “Aan zulke indoctrinatie doen we niet mee. Wordt de leerlingen daarmee geen antroposofie opgedrongen?”

15 Waarom werkt een mens?
Edithe de Clercq Zubli
Een periode in de achtste klas

16 Naar de Middeleeuwen met Gatty …
KINDERBOEKEN
Maria Lagaay
– Gatty
– De almacht van de boktor
– Vier bevertjes en een kastanje

18 Gewoonten in de opvoeding (4)
Cornelis Boogerd
Een praktisch voorbeeld voor zelfscholing

21 Symposium ‘Wetenschap en Antroposofie’
PERSBERICHT
Symposium in Amsterdam op 14 april 2007 met als thema ‘Fundamentalisme in de wetenschap’

22 De sociale stage van Kamila van Maris
In beeld
Paul Kooijman
Kamila zit nu in de elfde klas van het Novalis College in Eindhoven. Zij is zeventien jaar. Vorig schooljaar deed zij een sociale stage van twee weken bij theaterwerkplaats Carte Blanche in Eindhoven

24 Ik heb een certificaat gehaald… de kinderen doen nu wat ik zeg!
Jan Alfrink
De Academie voor ouders heeft bestaansrecht

26 Goethe – Schiller, briefwisseling

BOEKEN
W.F. Veltman
Een keuze van 275 brieven in Nedrlandse vertaling door Aart J. Leemhuis

27 De Paarse Ruiter en het geheim van de Tempelieren

BOEKEN
Frans Lutters

29 Sneeuw
IMPULS & BALANS
Francis Teeuw
Over 25 kleuters die kennismaken met sneeuw …

35 ‘Wie zorgt er voor de baby?’
VOK-Themadag, 3 februari 2007 – Ionagebouw, Driebergen met onder andere:
‘Een sabbatical voor elke baby’ door Beatrijs Smulders
– ‘Motorische ontwikkeling van de baby’ volgens de visie van Emmi Pikler

35 Scannen …

COLUMN
Monique Wortelboer


35 Agenda