Vrije Opvoedkunst — Jrg. 70 (januari 2007) Nr. 1

3 Het sociale leven als koninklijke weg
Frans Lutters
Dit jaar zal Vrije Opvoedkunst in het teken staan van het sociale leven. Het blad werd opgericht als sociaal-pedagogisch tijdschrift. Dit jaar willen wij als redactie aandacht besteden aan de sociale impuls waaruit de vrijeschool geboren is.

5 Karma Sutra
Karel Wasch
Gedichten van Hans Plomp.

7 Liefde voor het leven / Op de juiste plaats
Geraldina Metselaar

8 Een categoriale fout / Over kwaliteit in kwantiteit
Monique Wortelboer
Nu de westerse samenleving een hoog niveau van welvaart heeft bereikt, wordt de jacht op de kwaliteit geopend. We voelen ons onbehaaglijk omdat het erop lijkt dat juist de welvaartsontwikkelingen de kwaliteit in vele sectoren van het leven heeft aangetast, alsof we ons hebben vergist in de veronderstelling dat de materi‘le rijkdom ons de kwaliteit van het leven zou waarborgen en niets blijkt minder waar.
Zie ook rechtzetting in het mei-nummer 2007, pagina 43 (red.)


10 Het sociale en de werkelijkheid van de mens
W.F. Veltman
Het woord ‘sociaal’ is afgeleid van het Latijnse woord socius dat ‘bondgenoot’, ‘makker’, ‘deelgenoot’ betekent en het woord societas, ‘bondgenootschap’ betekent dus een verbond, een onderling verbonden zijn van deelgenoten. Wanneer we dit begrip overwegen, beperken we het meestal tot verbondenheid van mensen onderling, maar de werkelijkheid van de mens omvat eigenlijk al het bestaan.

13 Een vierjarig jongetje tegen een zesjarige “Zullen wij vrienden zijn?” “Dat kan niet, ik moet vandaag naar zwemles!”
iMPULS & BALANS
Francis Teeuw

14 Gewoonten als pedagogisch instrument (3)

Cornelis Boogerd
In de voorgaande artikelen over het thema gewoonten werd onderzocht, wat gewoonten zijn, waar ze vandaan komen, en welke gewoonten ons op verschillende manieren met de wereld verbinden. In dit derde artikel worden enkele aspecten van het omgaan met gewoonten in de opvoeding belicht.

18 Een heel nieuw jaar om op zoek te gaan
KINDERBOEKEN
Maria Lagaay
– De hele wereld rond
– Van winterkrans tot zomerdans
– Heb je mijn zusje gezien?
– Dag tweeling!
– Lugalbanda
– De wonderbaarlijke reis van Edward Tulane

21 Het Karel de Grote College – Nijmegen
In beeld
Paul Kooijman

24 VOK Themadag 2007: Wie zorgt er voor de baby?

26 Wat betekent ‘veilige hechting’ voor je kind?
Beatrijs Smulders
Veilige hechting omvat een diep gevoel van samenhang en levenszin. Een gevoel van vrijheid, geborgenheid en compleet zijn, je thuis voelen in je eigen lichaam, bij je eigen familie, in de wereld. Het is iets diepers dan het hebben van zelfvertrouwen. Het is lichamelijk vertrouwen op jezelf en in staat zijn een bepaalde mate van onveiligheid of angst voor het onbekende, dat nu eenmaal bij het leven hoort, te kunnen verdragen. Een diep gevoel van intimiteit en vertrouwd zijn met jezelf en met anderen. Het vertrouwen dat alles zin heeft en dat je eigen leven zinvol is, ook al gaat het soms je begrip te boven…

28 Vrije kleuterschool Ein Bustan, een Joods-Arabisch initiatief in Isra‘l
Amir Shlomian
De Ein Bustan kleuterschool is de eerste Joods/Arabische vrije kleuterschool in Isra‘l, en is gelegen in het kleine Arabische dorp Chilf, nabij Kiryat Tivon in Galilea. De kleuterschool is opgericht door een groep Arabische en Joodse ouders, die regelmatig bijeenkwamen sinds januari 2005. Met elkaar richtten zij een non-profit organisatie op, genaamd ‘Maayan Babustan’ en startten de tweetalige en multi-culturele kleuterschool ‘Ein Bustan’. De kleuterschool, die gebaseerd is op de vrijeschoolpedagogie, neemt de Arabische en de Joodse culturen gelijkwaardig op in het schoolleven.

30 Monique Wortelboer – Het huishouden, de zorg voor het leven
BOEKEN
Op 11 november, het feest van de ‘mantelheilige’ St. Maarten, werd de Tsjechische vertaling van ‘Het Huishouden, de zorg voor het leven’ van Monique Wortelboer ten doop gehouden in Praag. Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats tijdens een seminar voor moeders, dat twee maal per jaar wordt georganiseerd door de moedercentra in Tsjechi‘, de vrije kleuterschool in Praag en Stichting Helias. Voor deze gelegenheid was Monique Wortelboer enkele dagen in Tsjechi‘, en bezocht er ook de moedercentra in Turnov en Pribram.

33 Antroposofie, een kennismaking
BOEKEN
Frans Lutters

34 Vier etherkrachten in de opvoeding van het kleine kind
Cornelis Boogerd
Cursusinformatie. In de opvoeding van het kleine kind is het etherlichaam het belangrijkste pedagogische ‘instrument’. Het is daarom van wezenlijk belang, om het etherlichaam te begrijpen, en er soeverein mee om te leren gaan. Dat is lang niet eenvoudig. Aan de ene kant kun je begrippen opnemen in voordrachten en boeken. Aan de andere kant is er de dagelijkse praktijk met de kinderen, waar je in zwemt, en direct op allerlei situaties in moet gaan. Hoe krijg je die twee kanten bij elkaar?

35 Agenda