Vrije Opvoedkunst — Jrg. 70 (december 2007) Nr. 7/8

3 Het kindje in het bos
W.F. Veltman
Een Adventsprookje

10 Het Lesedi Waldorf Centre
BUITEN DE GRENZEN
Lot Hooghiemstra
Madietane, een dorp zo’n driehonderd kilometer ten noorden van Johannesburg, waarvan je de laatste veertig kilometer alleen op zandwegen rijdt. In dit dorp is een vrijeschool met een kleuterklasje en klas 1 tot en met 7 met in totaal 122 leerlingen.

12 Foundations of the Extra Lesson
BOEKBESPREKING
Frans Lutters

13 Een heilige kleinzoon
BOEKBESPREKING
Karel Wasch
De Vlaamse schrijver Willem Elsschot was behalve een gevierd schrijver, een slecht huisvader. Zijn kinderen werden affectief verwaarloosd, maar de liefde voor zijn kleinzoon Jan was groot. Hierover schreef hij een bijzonder boek: ‘Tsjip/De Leeuwentemmer’.

16 Stemmingen in jeugdboeken goed te pakken in beelden
KINDERBOEKEN
Maria Lagaay
– De oude boom
– Geef me vleugels
– Engel
– Wat niemand weet
– Lukas en de kat die van regen hield
– Het Koningsgeschenk

19 Stil nu …
IMPULS & BALANS
Francis Teeuw
… ’t wonder komt heel zachtjes aan …

20 In de aanvang was het woord
W.F. Veltman
Een enigzins ongewone kerstbeschouwing

15 Gevangen vrijheid
Liefde voor het leven
Geraldina Metselaar

24 Fercher von Steinwand: Als een kind in de kribbe
Frans Lutters
De Oostenrijkse dichter Fercher von Steinwand werd op 22 maart in het jaar 1828 als een kind in de kribbe geboren

26 Salutogenese

Cornelis Boogerd

Een kerstgedachte. De vraag naar gezondheid en ziekte voert naar een centrale problematiek van onze tijd. Steeds meer mensen worden ziek of raken burnout, met name ook in het onderwijs. Er verschijnen ziektebeelden, waarvan men vijftig jaar geleden nog nauwelijks had gehoord. Ziektegeschiedenissen en hun behandeling worden daarbij steeds individueler.

30 Het derde-vierde levensjaar
Henriette Dekkers-Appel
Specifieke elementen van de passage van het derde naar het vierde levensjaar, bezien vanuit de antroposofie en de reguliere psychologie, en ook de problematiek van het derde-vierde levensjaar van het kleine kind, bezien vanuit de volwassen-kind relatie.

34 De groep als etherisch organisme (4)
Cornelis Boogerd
De ontwikkeling van het kind in het groepsorganisme. Dit artikel is een vervolg van deel 3, opgenomen in VOK-editie 6.

40 Tien jaar Anfortas!
Hendrik Brandsma
Dit jaar bestaat de Staatsvrije Vrije School Anfortas in Breda precies tien jaar (29 september 1997-2007). Een artikel van Hendrik Brandsma, leraar en ŽŽn van de initiatiefnemers van deze school. De redactie van VOK feliciteert ‘Anfortas’ met dit behaalde resultaat en wenst hen veel kracht en inspiratie voor de toekomst.

36 Agenda