Vrije Opvoedkunst — Jrg. 69 (september 2006) Nr. 5

3 De kunst van het verhalen vertellen (1)
Frans Lutters
Elisabeth van ThŸringen is een van de heiligen waar we van kunnen vertellen in de tweede klas van de vrijeschool. Haar leven begon in Hongarije in 1207 en is vol van dramatiek, strijd en liefde

5 Over het groothoofdige en kleinhoofdige kind (1)
Jan Zee
Schiller gaat er in zijn ‘Briefen Ÿber aesthetische Erziehung des Menschen’ (1794) van uit dat in iedere mens een hogere mens schuilt. Iedere mens heeft het streven het hogere in zich tot ontwikkeling te brengen … Het tweede artikel met dit onderwerp staat in het novembernummer.

8 Enthousiasme en herkenning

ACADEMIE VOOR OUDERS

Martine Chandon


10 Het huishouden

iMPULS & BALANS
Sylvia van Kuyen

11 Spelen, spelen en nog eens spelen …
iMPULS & BALANS
Francis Teeuw

12 Themadag over liefde en seksualiteit
Themadag op zaterdag 28 oktober 2006 naar aanleiding van Jeanne Meijs’ boek ‘Liefde en seksualiteit. Seksuele voorlichting. Eros en Fabel’.

13 Uit een andere wereld komen …
Karel Wasch
Adoptie van kinderen is geen eenvoudige zaak … Over ‘Oceanenkind’ van Marcella Baete

14 Jezus in de Koran
Rob Steinbuch
In en rondom veel vrijescholen komt het contact met moslims steeds meer voor. Een vraag die daarbij vaak wordt gesteld is welke plaats Jezus in de Koran inneemt.

16 Even voorstellen: De ouderscahpsconsulent
Vera G. Klein

19 Grote stappen, kleine meid
LIEFDE VOOR HET LEVEN
Geraldine Metselaar

20 Esthetische opvoeding (4)
Dr. Erich Schwebsch (uit het Duits vertaald door Marlies Otten)
Het vervolg van een deel van een voordracht, gehouden door dr. Erich Schwebsch op 4 november 1926 tijdens het internationale antroposofisch-pedagogische congres in Den Haag van 28 oktober tot 5 november 1926. De inhoud is niet anders dan nog steeds actueel.

22 Het heldenseizoen is weer geopend …
KINDERBOEKEN
Maria Lagaay
– ‘Helden en riddersagen’
– ‘Endymion Spring’
– ‘Ben zo terug’
– ‘Samen’

24 Marjolijn Versteeg-van der Most
IN MEMORIAM
W. F. Veltman

25 De vier ethersoorten in volksliedjes (2)
Cornelis Boogerd
Deel 2: de tekst
In deze serie artikelen wordt de vraag onderzocht, hoe het etherlichaam als pedagogisch instrument ontwikkeld kan worden.

27 Studiedagen / Workshop leidsters kleine kind
Cornelis Boogerd
Vier etherkrachten in de pedagogie van het kleine kind

28 Zonnehuizen Kind en Jeugd 75 jaar!
Martin Niemeijer
Dit jaar bestaat Zonnehuizen Kind en Jeugd 75 jaar. Een gedenkwaardig moment voor een instelling voor antroposofisch ge•nspireerde zorg, behandeling en onderwijs.

30 De Zonnehuisschool anno 2006
Michael van der Haar
Hoe vraaggericht, professioneel, integraal en antroposofisch ge•nspireerd is de Zonnehuisschool anno 2006?

32 Janneke Donders
In beeld
Paul Kooijman

34 Verleiding, bekoring, inzicht, bewustzijn?
Marie-JosŽ Pas
Vanaf het ontstaan van het christendom heeft de kerk zich wantrouwend opgesteld tegenover zaken van lichamelijkheid en seksualiteit. Gemeenschap staat nog altijd in dienst van vruchtbaarheid en voortplanting. Kerkvaders als Origines en Tertullianus beleden een strenge ascese van onthouding van de lusten van het lichaam. Vooral de rol van de vrouw werd erg negatief voorgesteld.

35 Agenda