Vrije Opvoedkunst — Jrg. 69 (oktober 2006) Nr. 6

3 De kunst van het verhalen vertellen (2)
Frans Lutters
In het vorige nummer vertelde Frans Lutters iets over de achtergronden bij het leven van Elisabeth van ThŸringen. In dit tweede deel gaat hij meer in op de belevingen die de kinderen aan deze bijzondere heilige kunnen hebben.

5 Een bijna vergeten gedicht
Karel Wasch
Een gedicht van Murk A.J. Popma (1940): ‘Ik was vergeten wie ik was’

6 De eerste stappen de wereld in …
Frans Lutters
Uit ‘Mens, Lot en Wereldontwikkeling’ van R. Steiner

8 Rembrandt van Rijn
W.F. Veltman

11 De drie mantelheiligen
Monique Wortelboer
Michael (29 september), Sint Maarten (11 november) en Sint Nicolaas (5 december)

12 Novalis College – Eindhoven
In beeld
Paul Kooijman

14 Pentatone harpje

BOEKEN
Pentatone liedjes voor de kinderharp – Pentat—n dalok gyermekh‡rfara

15 Victor Hugo – Oceaan

BOEKEN
Frans Lutters
Een prachtig boek over de mysteriesporen in leven en werk van Frankrijks grootste dichter door Willem Frederik Veltman

16 Een laat bericht van een vroege vakantie
W.F. Veltman

20 Waardevolle schatten / Balans / Verstillen
iMPULS & BALANS
Sylvia van Kuyen & Francis Teeuw

24 Helias Bulletin


25 Oerkrachten in de weer
LIEFDE VOOR HET LEVEN
Geraldine Metselaar

26 Kalevala-kring Almere
Saskia van der Weck
Nieuw kinderdagcentrum voor gehandicapte kinderen

27 Vrije Hogeschool 35 jaar!
Marja Molenaar
Een jaar of drie maanden je (her)ori‘nteren op de toekomst in het Ori‘ntatiejaar of het (Her)ori‘ntatietrimester

30 Sommige boeken bieden kinderen een soort kompas …
KINDERBOEKEN
Maria Lagaay
– Kostelijke kinderboeken
– D is van Dahl – de fantastische wereld van Roald Dahl van A tot Z
– De kleurenkatjes
– Waarom heeft een olifant een slurf?
– Spelen en goochelen met cijfers
– Romeo en Julia
– De Tijgerprins

32 Gewoonten (1) in de opvoeding van het kleine kind
Cornelis Boogerd
Gewoonten worden vooral aangereikt door de omgeving, met name door het etherlichaam van de opvoeders. In deze serie artikelen worden de gewoonten wat nader onderzocht in hun betekenis voor de opvoeding

35 Agenda