Vrije Opvoedkunst — Jrg. 69 (november 2006) Nr. 7/8

3 De kunst van het verhalen vertellen (3)
Frans Lutters
Het Nibelungenlied in de 10e klas. Het Nibelungenlied is rond 1200 anoniem op schrift gesteld en behandelt in 38 zangen de lotgevallen van Kriemhilde, prinses der Bourgondi‘rs en Siegfried, prins van de Nederlanden.

5 Licht echo …
Omslagfoto: de ‘V838 Monocerotis’

5 Over eerbied
W.F. Veltman
Wanneer de popster en filmactrice die zich ‘Madonna’ noemt, in haar show een act ten beste geeft, waarin zij als de gekruisigde Jezus Christus verschijnt, kun je dit natuurlijk opvatten als de meest smakeloze godslastering en verafschuwen, maar een diepere verontrusting zou je kunnen bevangen, als je beseft dat hier een soort werelddemonstratie plaatsvindt van de anti-eerbied. “Eerbied is voorbij de angst! Waarom hebben wij geen eerbied meer? Omdat wij in angsten leven, vaak niet helemaal bewust …”

8 Kinderen blijven kinderen
Monique Wortelboer
Een gesprek met Marike van Giessen

10 Herderspad en koningsweg
Frans Lutters
Tussen Kerstmis en Driekoningen.

12 Zwart verleden, witte vergiffenis
Karel Wasch
Over het boek ‘Zondagskinderen’ van filmregisseur Ingmar Bergman (1918).

14 Over het groothoofdige en kleinhoofdige kind (2)

Jan Zee
Terugkeren naar de eigenlijke probleemstelling: Belangrijk is te gaan letten op de neiging naar eenzijdigheid van de beide polen in deze polariteit, op wat zich in het verborgene allemaal afspeelt in de nieuwe generaties.

17 Kruip in de huid van …
LIEFDE VOOR HET LEVEN
Geraldine Metselaar

18 Helemaal muziek te zijn …
Cornelis Boogerd
In gesprek met Cileke Angenent, zangers

22 Bij een tekening van Rembrandt
W.F. Veltman
Studie voor een aanbidding der koningen in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam

23 Gewoonten (2) en onze verbinding met de wereld
Cornelis Boogerd
Er zijn ontelbaar vele, verschillende gewoonten, en het is handig, om daar enige kwalitatieve orde in te kunnen brengen. We kunnen de inhouden van gewoonten onderscheiden naar de verschillende levensgebieden waarmee we als mens verbonden zijn.

27 Madonna met kind

Schildering van Orazio Gentileschi (1565-1647)

28 Een bijzonder Sint Nicolaas verhaal
Frans Lutters
Sint Nicolaas vertelling door Martin van Bemmelen

30 Heerlijk dikke voorleesboeken voor de wintermaanden …
KINDERBOEKEN
Maria Lagaay
– Roodstaartje
– Pashmina
– De elfenprins
– Torak en de wolf, deel 3 – Avonturen in het Hoge Noorden
– De avond voor kerstmis
– Stille nacht, heilige nacht

33 Geschenk

iMPULS & BALANS
Francis Teeuw

34 Victor Hugo – Oceaan

BOEKEN
Edith de Clerq Zubli
Mysteriesporen in het leven en werk van Frankrijks grootste dichter: een studie door Willem Frederik Veltman. “U hebt geweigerd de menselijke geest te verruimen en daarmee vergroot u de menselijke domheid…”

37 Trias Politica Ethica

BOEKEN
Sjaak Evers
Een politiek-etische bijdrage aan de waardendiscussie

38 Een verfrissend kerstspel…
Rob Tuk
De Kompany is een groep jonge mensen, oud (vrijeschool)leerlingen met een toneelopleiding, die in december 2005 een aantal keren een vernieuwd kerstspel hebben opgevoerd in verschillende zalen en kerken in Nederland. Met prachtig acapella gezongen liederen en een verfrissende manier van spelen brachten ze de aanwezigen in vervoering, inclusief ondergetekende. Reden genoeg om eens te gaan polsen waar ‘m dat in zat en of er in 2006 weer gerekend kan worden op deze vernieuwende kerstspeluitvoeringen. In gesprek met Renske van ‘De Kompany’ (www.jacobgroep.nl)


42 Themadag VOK ‘Wie zorgt er voor de baby…?’
Plaats en tijd: Iona gebouw te Driebergen, zaterdag 3 februari 2007

43 Agenda