Vrije Opvoedkunst — Jrg. 69 (februari 2006) Nr. 1/2

3 Het kunstzinnige in opvoeding en onderwijs
Frans Lutters

5 Kunst en het wezen van de mens
W.F. Vletman
In mijn middelbare schooltijd was ik lid van een schoolclub die avonden organiseerde, waar onder andere over allerlei spannende onderwerpen werd gediscussieerd. EŽn van de topics was: ‘Is fotografie kunst?’ Onherroepelijk waren wij gedwongen ons in de eerste plaats met de vraag bezig te houden: ‘wat is kunst?’ We kwamen er nooit uit.

8 Vrijeschoolpedagogie in de 21e eeuw
Richard Gustafsson
Goed kunnen formuleren hoort, overigens net zo als het ontwikkelen van visioenen en een doel, in onze tijd tot het gebied van de wil. Daarom ook zijn problemen met het goed kunnen defini‘ren een wilsaangelegenheid en niet alleen een verstandsprobleem.

12 Themadag: programma en werkgroepen

14 Drie koningen aan het woord….
Frans Lutters
Het spel over de Driekoningen wordt jaarlijks op veel vrijescholen opgevoerd. Dit jaar is het op de Bovenbouw in Zeist een samenspel van leraren en 12e klas leerlingen. Het si een heel goede ervaring om zo samen te oefenen en op te voeren in gemeenschap van leerlingen en leerkrachten. De drie koningen worden gespeeld door drie leerlingen. We vroegen hen om vanuit hun positie als koning in het spel iets te schrijven. In dit artikel laten wij hen aan het woord.

16 Esthetische opvoeding (1)
Dr. Erich Schwebsch
In dit artikel het eerste gedeelte van een voordracht, gehouden door dr. Erich Schwebsch op 4 november 1926 tijdens het internationale antroposofisch-pedagogisch congres in Den Haag van 28 oktober tot 5 november 1926. Ondanks de lange tijd die tussen de voordracht en nu zit, kan de inhoud niet anders dan actueel worden genoemd. Reden voor de redactie om deze voordracht in een aantal delen op te nemen in dit blad.

20 De fantasie als vluchtweg
Karel Wasch
De schrijver Aart van der Leeuw (1876-1931) had zelf een nare jeugd. Hij werd op school gepest en mishandeld en ondervond weinig steun en begrip. Hierop zou een klagerig en melancholiek boekwerk hebben kunnen volgen. Niets is echter minder waar. In 1914 verscheen het sprankelende autobiografische boek Kinderland. De hoofdpersoon weet zich door zijn fantasie te ontworstelen aan zijn omgeving en neemt in zijn kinderlijke, magische manier van denken afstand. Dit zal hem redden.

22 Kleur in je leven
IMPULS & BALANS
Sylvia van Kuyen & Francis Teeuw

26 Hoe een simpel grasveld een woeste weide werd
Ellen van der Hoek
Een simpel grasveld middenin een stadpark is mooi en je kunt er fijn voetballen en picknicken. Maar kijkend met speelse ogen, biedt een simpel grasveld nog zoveel meer kansen! Met een berg goede wil, enthousiaste inspanning van de gemeente, omwonenden en kinderen kan een dergelijk veld uitgroeien tot een echte woeste speelweide, die het park ecologisch en educatief interessanter maakt en daarnaast de sociale binding in de buurt versterkt.

29 Sekem
BOEKEN
Ineke Lutters
Sekem, wat de levenskracht van de zon waarmee ze de wereld verwekt en begiftigd, is de inspiratiebron voor Ibrahim Abouleisch.

30 Het etherlichaam als pedagogisch instrument (5)
Cornelis Boogerd
Deze serie artikelen geeft een beschrijving van het etherlichaam als belangrijk pedagogisch wezenaspect. Dit artikel is het vervolg van de behandeling van vier ethersoorten (het eerste deel werd gepubliceerd in Vrije Opvoedkunst editie 6).

35 Sekem Z— blij
Liefde voor het leven
Geraldina Metselaar
Ontwikkelingssamenwerking en duurzaam ondernemen in een nieuw perspectief.

36 Mijn mobieltje en ik (3)
Monique Wortelboer
De puberteit is de leeftijdsfase van het verzelfstandigen en individualiseren van de vermogens van de ziel: denken, voelen en willen. Het eerste gebaar van verzelfstandigen is een afwerend gebaar naar de ouderlijke omgeving, naar de onthulling waarin het kind tot dan toe was opgenomen en waar het van los wil komen. Waar verlaat het zich op als het kind die veilige haven uitzeilt? Op de lotgenoten die ook het ruime sop kiezen, op de klasgenoten, de vrienden en vriendinnen. De leeftijdsgenoten worden de voorbeelden, de nieuwe tijdelijke norm.

38 Mooi kinderboek over Rembrandt
Kinderboeken
Maria Lagaay
– De spiegel van Rembrandt
– De sprookjeswereld van John Bauer
– Het lelijke jonge eendje
– Diep in het bos van Nergena

40 Mijn schoolverhaal
Christiaan
In dit artikel doet Christiaan, als leerling van de vrijeschool, verslag van zijn belevenissen in en rond zijn schooltijd. We zien als redactie zijn verslag als een persoonlijke ervaring van een jeugdig zoekende mens. Het is niet bedoeld als een aanklacht tegen wie dan ook maar eerder een uitnodiging voor gesprek en zien dan ook als redactie graag brieven en reacties tegemoet.

42 Rik ten Cate
In beeld
Paul Kooijman
Rik ten Cate is docent handvaardigheid op de Hogeschool Helicon in Zeist (PABO). Daarv——r was hij 28 jaar (vak)leerkracht onderbouw op diverse vrijescholen. Rik is 50 jaar, hij is gehuwd en heeft vier kinderen. De familie Ten Cate woont in Amersfoort.

45 Tekenen als therapie
BOEKEN
W.F. Veltman

46 Agenda
46 Agenda