Vrije Opvoedkunst — Jrg. 69 (april 2006) Nr. 3

3 Pasen, opstanding in de muziek
Frans Lutters
In 1882, een jaar voor zijn dood, voltooide Richard Wagner zijn Parsifal. De opera Parsifal (of eigenlijk het BŸhnefestspiel Parsifal, zoals Wagner het zelf noemde) werd jaren lang steeds op Goede Vrijdag opgevoerd in Antwerpen. Voor vele elfde klassen van de vrijeschool was dit een goede reden om naar Antwerpen te reizen.

5 Uit de ruif der onwaarheid
W.F. Veltman
Een kritische beschouwing over ‘De Da Vinci-code’ van Dan Brown

10 Schilderen in de kleuterklas …
IMPULS & BALANS
Francis Teeuw

11 Twee reportages …
IMPULS & BALANS
Sylvia van Kuyen

12 Ademen tussen recht en rond
Bart-Jeroen Kool
De euritmie en het kunstzinnige in het vrijeschool-onderwijs

14 ‘Het lot van de vorsten van Dyfed’
Boeken
Frans Lutters
Een Keltisch verhaal voor jong en oud over inwijding

16 Door dik en dun
Karel Wasch
Over de relaties van moeders met hun dochters en vaders met hun zonen is veel geschreven. In het leven van Victorine Hefting (1905-1993), directrice van het Haagsch Gemeentemuseum van 1947 tot 1950, speelde de relatie met haar vader een allesoverheersende rol. In de biografie van Nienke Begeman komen we daar veel interssants over te weten.

18 Sigurd Borghs
In beeld
Paul Kooijman

20 Wij en ons mobieltje
Monique Wortelboer
U schrikt misschien een beetje van deze aanhef. Nu gaat het plotseling niet meer over onze schatten van pubers maar ook over ons! Tja, het bredere verband is dat het mobieltje in de volwassen wereld is gelanceerd, met een klaterend succes overigens, en niet een kenmerk is voor verschijnselen in de puberteit …

22 Je kind als spiegel, durf erin te kijken
Liefde voor het leven
Geraldine Metselaar

24 Kringspelen en de vier etherkrachten
Cornelis Boogerd
De bewegingsspelen vormen een belangrijk element in de ochtend van een vrije kleuterklas. Dat roept de vraag op, hoe je kringspelen kwalitatief kunt beoordelen.

28 Meesterlijk in moed en doorzettingsvermogen …
Kinderboeken
Maria Lagaay
Er is een belangrijke reden om u te verheugen op dit najaar. Dan verschijnt het derde en het laatste deel van de prachtige Torak boeken: de ‘magische verleden’ avonturen, die je in de tijd geplaatst zesduizend jaar terugbrengen …
– Torak en Wolf
– Torak de zielzwerver
En verder:
– Geen kip te zien
– Leve de lente
– Wat een winter
– Zonnige zomer
– Het mooiste paascadeau
– Waar zijn de paaseieren?
– In het land van de waterfee‘n

30 Esthetische opvoeding (2)
Dr. Erich Schwebsch (uit het Duits vertaald door Marlies Otten)
Een vervolg van het eerste gedeelte van een voordracht, gehouden door dr. Erich Schwebsch op 4 november 1926 tijdens het internationale antroposofisch-pedagogische congres in Den Haag van 28 oktober tot 5 november 1926. De inhoud is niet anders dan nog steeds actueel.

32 Academie voor Ouders
Gemma Alfrink

33 Boeken
Rob Tuk
– ‘Victor Hugo, Oceaan’ van Willem Frederik Veltman: Mysteriesporen in leven en werk van frankrijks grootste dichter.
– ‘Leonardo, Het laatste Avondmaal’ van Michael Ladwein: Bijdrage aan een heldere en waarachtige oordeelsvorming over meer dan alleen de kunst.

33 Agenda