Vrije Opvoedkunst — Jrg. 68 (juni 2005) Nr. 4

3 Freidrich Schiller (1)
W.F. Veltman
Bij de herdenking van de sterfdag van Freidrich Schiller (9 mei 1805).
“Weit hinter ihm in wesenlosem Scheine
Lag, was uns alle bŠndigt, das Gemeine”


8 Als ik die oefening heb gedaan voel ik mij groter (2)
Edithe de Clerq Zubli
Edithe de Clerq Zubli in gesprek met Eric Wijnen, voorzitter van de Turnlehrertagung en gymnastiekleraar van de Groningse bovenbouw, en Pauline Tillmans, gymnastieklerares en klassenleerkracht in de onderbouw van de Maastrichtse Vrije School. Het eerste deel van het interview werd opgenomen in de vorige editie van ‘Vrije Opvoedkunst’. (red.)

10 Voeding en gezondheid
Bruno van der Dussen
We worden (gemiddeld) steeds ouder. Daaruit zou je kunnen concluderen dat we ook gezonder zijn. Gezonder dan vroeger in ieder geval. We kunnen tegenwoordig het gehele jaar door verse groenten, fruit, etcetera kopen. Daarnaast wordt er aan ons voedsel zoveel toegevoegd (extra vitaminen, extra kalk) of juist weggelaten (vetarm, cholestrerol-vrij) dat de schijn gewekt wordt dat de voeding steeds meer bijdraagt aan onze gezondheid en ons daardoor langer laat leven. Maar is dit ook het geval? In de praktijk blijkt het tegenovergestelde. Veel chronische ziekten zoals diabetes, reuma, hart- en vaatziekten komen op steeds jongere leeftijd voor. Het is bekend dat voedingsgewoonten daarbij een belangrijke oorzakelijke rol spelen. Een gesprek hierover met Johannes Kingma, di‘tist en medeoprichter van het IFS (Internationales Freies Seminar fŸr ErnŠhrung, Erziehung und DiŠtetik) te Bad Liebenzell.

13 Begane grond
Boeken
W.F. Veltman
Een dichtbundel ‘Begane grond’, door Karel Wasch.

14 IMPULS & BALANS
Sylvia van Kuyen & Francis Teeuw

16 Dichten over het geweten van de wereld
Karel Wasch
Bij een gedicht van Barney Agerbeek.

18 Opgroeien tussen mobiel en beeldscherm
Monique Wortelboer
Verslag van de thema-ochtend in Zutphen op 2 april 2005.

19 Psychiatrie als zoektocht…
BOEKEN
Louise Vaessen

20 Nieuwe perspectieven door gesprekken met natuurwezens
Mariette Pothof & Tjeerd van Rees Vellinga
In het onderstaande artikel wordt verslag gedaan van opzienbarende gesprekken die een oud vrijeschoolleerling en haar echtgenoot met de levende wezens in de natuur voeren. In Duitsland worden de boeken waarin verslag wordt gedaan van deze gesprekken veel gelezen en ook verschijnt er bij Christofoor een Nederlandse vertaling. In het onderstaande artikel is geprobeerd een indruk van deze gesprekken te geven. De beide schrijvers van het artikel voelen zichzelf ook nauw betrokken bij deze ontmoetingen met natuurwezens en hadden ook de kans om zelf de plaats en de schrijvers van het boek te bezoeken. Het is aan de lezer om zelf een oordeel over de op deze wijze verkregen inzichten te vellen en eventueel ook de boeken ter hand te nemen. Zij zijn voor velen een bron van inspiratie.

24 ‘Kreativ handeln’
BOEKEN
Renate de Zwaan
Een recensie over het boek: ‘Kreativ handeln. Mein Leben mit der Eurythmie’, door Annemarie Ehrlich.

24 Wie was het geheimzinnige Magoggeltje toch eigenlijk?
Kinderboeken
Maria Lagaay
– De blauwe maansteen
– Krik
– Het grote opa- en omaboek

26 Noblesse oblige, aristocratie van het hart
Jeroen Lutters
De onderstaande tekst is een voorpublicatie van het essay ‘Noblesse oblige, aristocratie van het hart’ dat zal verschijnen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Vrije School Arnhem. In dit essay pleit Jeroen Lutters voor ‘aristocratie van het hart’ als levenswijze, een begrip dat door de in 1998 overleden Mexicaanse dichter, diplomaat, en Nobelprijswinnaar (1990) Octavio Paz werd ge•ntroduceerd. Jeroen Lutters was tot 2001 directeur van de Vrije Hogeschool en is tegenwoordig werkzaam als manager aan de Hogeschool van Utrecht (HvU). Van oorsprong is hij cultuurhistoricus.

28 Academie voor ouders
Rob Tuk
Zaterdag 19 maart jl. hebben we feestelijk ons eerste Academiejaar afgesloten. Met zo’n vijftig deelnemers zijn we op vijf zaterdagen in het cursusjaar 2004-2005 door flink wat basale pedagogische onderwerpen en kunstzinnige verwerking gegaan. Men heeft genoten van de geboden stof, een conclusie die wordt gerechtvaardigd door een enqute gehouden onder de deelnemers. En er zijn veel idee‘n over hoe onderwerpen verder verduidelijkt zouden kunnen worden, of meer verdieping zouden kunnen vinden…

30 Het etherlichaam als pedagogisch instrument (2)
Cornelis Boogerd
In een vorige bijdrage schreef ik iets over de werkplaatsgroepen voor kleuterleidsters in Tsjechi‘, Slowakije en Nederland. De onderzoeksvraag daarbij is: ‘Hoe kan ik het etherlichaam tot pedagogisch instrument ontwikkelen?’ Dat is de belangrijkste vraag voor het werken met kinderen tot zeven jaar. Het etherlichaam is echter een groot gebied, met allerlei aspecten, die verder onderzocht kunnen worden. In deze en volgende (?) bijdragen ga ik daar nog iets verder op in.

33 Nieuwe rubriek: Liefde voor het leven
Geraldina E. Metselaar
‘Liefde voor het leven’ is een nieuwe rubriek over gebeurtenissen en ervaringen met kinderen. Geraldina E. Metselaar is schrijfster en moeder van twee zoontjes en een dochtertje in de leeftijd van drie tot zes jaar. “Doorgaans valt er heel wat te beleven. En te zien! Mijn kinderen vormen dan ook een ongekende bron voor het schrijven van liefdevolle verhaaltjes. Eigenlijk vormen het kleine fragmenten uit het leven van een mama die midden tussen de opgroeiende kinderen staat. Hoe ga je daarmee om en hoe blijf je kinderen zien zoals ze zijn…” Hieronder volgt de eerste aflevering van deze rubriek (red.).

34 Xanne
In beeld
Floor de Laaf, Lotte Verdijk & Stephanie Kooijman

36 Magneet festival 2005
Een zomers festival met als thema: ‘Tussen waarheid en illusie’.

37 Agenda