Vrije Opvoedkunst — Jrg. 68 (januari 2005) Nr. 1

3 Ontmoeting met het levende wezen van de natuur
Frans Lutters
In het komende jaar zal in ‘Vrije Opvoedkunst’ als thema centraal staan: ‘omgang en werken met de levenskrachten in natuur en mens’…

5 De zucht naar tucht
Karel Wasch

8 IMPULS & BALANS
Sylvia van Kuyen & Francis Teeuw

10 Het behoeden van de etherwereld
Monique Wortelboer

12 Over de taal van de kerstspelen
Ingrid Brokke
Een reactie op het artikel in het vorige nummer

14 Op zoek naar het etherische
W.F. Veltman

18 Deugden leren …
Frans Lutters
In de geest van het levende wezen van de natuur

20 Yui
In beeld
Floor de Laaf, Lotte Verdijk & Stephanie Kooijman

22 De twee Jezuskinderen
Anne-Chris Tuk
Een van de meest opmerkelijke visies van Steiner

26 Kinderboeken
Maria Lagaay
– Heppie
– Verhaalrecepten
– Gordijn
– Mandela

28 Het levende wezen Natura
Frans Lutters
Natura bij Goethe en in de school van Chartres

31 Kleio’s gefluister
Boeken
Frans Lutters
Mythen, heldendicht en verhalen uit de geschiedenis door Frans Schobbe

32 Tussen ideaal en realiteit
Peter van Oosten

34 Agenda