Vrije Opvoedkunst — Jrg. 68 (februari 2005) Nr. 2

3 Op zoek naar het etherische
W.F. Veltman
Over een drietal mensen, pioniers, die hun gehele leven gewijd hebben aan de zoektocht naar het etherische.

5 Lili Kolisko – Een pionier op het gebied van levensprocessen
Frans Lutters
Lili Kolisko behoorde tot de pionieren van de antroposofische beweging. Zij werd op 2 september 1889 in Wenen geboren. Na het gymnasium meldde zij zich in 1914 als vrijwilliger in het Weense ziekenhuis. Daar leerde zij haar latere echtgenoot Eugen Kolisko kennen, die als arts in de kliniek werkte. In 1915 vond de eerste ontmoeting met Rudolf Steiner plaats. Lili stelde Rudolf Steiner toen al de vraag naar een chemie die rekening zou kunnen houden met bovenzinnelijke krachtwerkingen.

6 Het leven herontdekken
Monique Wortelboer
Verslag van een inleidingscursus: de vier etherkrachten en de praktijk van de kleuterschool.

8 Wezenlijke ontmoetingen met de levende aarde
Frans Lutters
De sterrenkundige Johannes Kepler beschreef in de zeventiende eeuw de aarde als een levend wezen. Voor het onderwijs op de vrijeschool betekenen zijn woorden een inspiratiebron.

10 Naar de vanzelfsprekende diepten van een kinderziel
Karel Wasch
Soms hebben we in onze jeugd ervaringen die ons vormen. We zouden ons af kunnen vragen wat dan eigenlijk gevormd wordt. De Ierse schrijver Arthur Joyce Cary beschrijft een vakantie temidden van zijn neven en nichten in de natuur, bij de oceaan. Hoewel hij jonger is dan zij, heeft hij in zijn ervaringen meer diepgang en kan de verbinding met de natuur nog maken. Na de lange vakantie beseft hij dat dit gedeelte van zijn onschuldige jeugd is afgesloten maar dat hij er krachten heeft bij gekregen. Een kijkje in de ontwikkeling van een opgroeiend mens, gezien door de ogen van een kind.

12 Rituelen
Micheline Mets

14 IMPULS & BALANS
Sylvia van Kuyen & Francis Teeuw

16 De natuurcatastrofe in Zuid-Oost Azi‘
W.F. Veltman

18 “Juf, gaan we weer orkestje?”
Louise Vaessen

20 Over de taal van de kerstspelen
W.F. Veltman
Een reactie op een reactie.

21 ReŸnie
Boeken
W.F. Veltman
Een bundel ‘Verhalen uit het onderwijs’, door Carl Driessen.

22 Eva
In beeld
Floor de Laaf, Lotte Verdijk & Stephanie Kooijman

24 Een opening naar andere mogelijkheden
Helene Viveen
De schrijfster van dit artikel wil reageren op het artikel van Peter van Oosten: ‘Tussen ideaal en realiteit’. Als leerkracht van de bovenbouw aan de Vrije School te Bergen zal zij tevens met een idee komen, hoe men als schoolbeweging in de toekomst verder zouden kunnen gaan om het onderwijs te optimaliseren, om zo nog beter voor de leerlingen aan het werk te zijn.

26 Kinderboeken
Maria Lagaay
– Knutsel-de-frutsel
– Kunst maak je zelf
– Paolo
– Blauw
– Het angsthaasje

30 Van puber naar volwassene
Rob Tuk
Volgend schooljaar bestaat de Vrije School Amersfoort 21 jaar. Dan breekt de tijd van volwassenheid aan. Dit is gepaard gegaan met de nodige ontwikkelingsperikelen, zoals we dat ook bij de ontwikkeling van kinderen kunnen ervaren…

34 Agenda