Vrije Opvoedkunst — Jrg. 67 (oktober 2004) Nr. 6

3 Een fabelachtige verteller: Esopus
Frans Lutters
Over dierenfabels en morele opvoeding.

5 In gesprek met Johan van der Werff
Edithe de Clercq Zubli

10 Voorbereiding
Impuls & balans
Sylvia van Kuijen

10 Lieverkoekjes worden niet gebakken?
Impuls & balans
Francis Teeuw

12 Over Griekenland en het Griekse volk
W.F. Veltman
De Olympische spelen 2004 hebben Griekenland en het moderne Griekse volk sterk in de aandacht gebracht. Het is de moeite waard eens even stil te staan bij dingen die iets verder reiken dan wat de belangstelling heeft van de doorsnee vakantieganger of van de voetbalfan die het Griekse elftal in het EK zag zegevieren.

16 Tussen verdieping en bureaucratie
Heleen Viveen

18 Kinderboeken
Maria Lagaay
– Sporen in het moeras
– Colman
– De dans van de drummers
– Wilde beesten
– De koetjes en de kraai

20 De tegelvloer ( 2 )
Carl Driessen

24 Jorik en Jelmer
In beeld
Floor de Laaf, Lotte Verdijk & Stephanie Kooijman
Jelmer en Jorik zitten allebei op het Karel de Grote College te Nijmegen in de elfde klas. Jelmer kent Jorik al vanaf de zesde klas, maar pas in de zevende werden ze echt bevriend. Na wat tussenpozen zijn ze nu weer goed bevriend.

26 Omzien naar Franz Innerhofer [1944-2002]
Ruud van Weerdenburg en Karel Wasch
Herinneringen aan een groot en te vroeg gestorven schrijver.

29 Werfklas
Paul Kooijman
De werfklas is een initiatief voor vrijheid van onderwijs, genomen door Dani‘lle Buisman en Annemarijke ten Thije. De werfklas is een klein schooltje, dat vanaf januari 2004 zijn deuren opende in Culemborg. Voor maximaal twintig kinderen van vier tot veertien jaar.

32 Project waarnemingskaders peuters – kleuters
Presentatie eindverslag

34 Agenda