Vrije Opvoedkunst — Jrg. 67 (januari 2004) Nr. 1

3 Grenzen stellen, grens beleven …
Frans Lutters
Is er een wachter op de drempel?

4 Overpeinzingen over het begrip ‘grenzen’ (1)
W.F. Veltman

6 Erik of Het klein insectenboek, een afrekening?
Karel Wasch

9 Hoe stel je grenzen aan jezelf als opvoeder?
Impuls & balans
Sylvio van Kuyen en Francis Teeuw

11 Themadag: Hoe blijf je in de maat?
Programma van de landelijke themadag van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst, zaterdag 20 maart 2004 in het Iona-gebouw te Driebergen. Zie ook pagina 28.

12 Pijnlijk interessante vragen
Marleen van der Sluijs

17 De middenrij
BOEKEN
Carl Driessen

19 ‘Sterrenkinderen’ van Georg KŸhlewind
Boekbespreking
Frans Lutters

20 Boeken vol van muziek des levens
Kinderboeken
Maria Lagaay

22 Inwijding: een zaak van iedereen (2)

Edithe de Clerq Zubli

26 Nijmegen: Karel de Grote College, klas 11B
In beeld
Paul Kooijman

28 VOK Themadag: Hoe blijf je in de maat?
Inhoud van de werkgroepen

29 Waar is de sleutel, Jeanne?
Jeanne Meijs
Open brief aan Wolf Eekhof

31 ‘Mens, Lot en Wereldontwikkeling’
Boekbespreking
Rob Tuk

33 Agenda