Vrije Opvoedkunst — Jrg. 66 (oktober 2003) Nr. 6

3 Martinus van Tours, nog steeds een inspirerende heilige voor de Vrije School?
Jan Vermeulen

6 Wat brengt geluk? Klassikaal onderwijs?
Frans Lutters

9 Dirk-Jan
Kinderhoofdjes
Paul Kooijman

10 Heel gewoon …
Kinderboeken
Maria Lagaay

12 Waarnemen en oordelen (1)
W.F. Veltman
Bij discussies over niveaubewaking, kwaliteitsverbetering, eindtermen en toetsen in het onderwijs is het nuttig enkele uitgangspunten duidelijk te bepalen. Zodra we het meten van prestaties van leerlingen, dus de kwantitatieve beoordeling, als onvolwaardig hebben herkend, moeten we, ter verduidelijking van wat kwalitatieve beoordeling is, eerst onze psychologische visie expliciet maken.

15 Omgang met de gestorvenen
BOekbespreking
Louise Vaessen
Een gedenkkalender door RenŽe Zeylmans

16 Een gelouterde broer
Karel Wasch
Aantekeningen bij ‘Visions of Gerard’ van Jack Kerouac

20 Proteus
W.F. Veltman
Wie was Proteus, wat was ‘Proteus’.

23 Zoals de mens speelt …
Sibylle van der Schilden

25 Herfst
Hermien IJzerman

26 Klara Hattermann: Leven voor de kinderen
Margret Constantini (vertaling door Sibylle van der Schilden)

29 Bloemen voor ‘De Driestroom’ (Den Bosch) en Stichting Pallas (Zuid-Nederland)
persbericht


30 Procesgerichte schrijfaanpak cre‘ert betere schrijvers …

persbericht
Casestudy voor taalonderwijs in de vrijeschool

32
Nooit meer herrie om huiswerk
BOekbespreking

Louise Vaessen
STOP het huiswerkprobleem’ van J. Rosemond

33 Agenda