Vrije Opvoedkunst — Jrg. 66 (maart 2003) Nr. 2

3 De wereldverhalen in de vrijeschool (1)
Frans Lutters
De vertelstof als spiegeling van het leven tussen dood en nieuwe geboorte

7 Hoezo ontwikkelen?
Opvoeding in de praktijk
Micheline Mets

8 De antroposofisch tandarts (2)
Marleen van der Sluijs
Over breien en gaatjes

11 De eerste drie woorden die Yorick sprak, waren ‘mamma’, ‘pappa’ en ‘hoogwerker’
Kinderhoofdjes
Paul Kooijman

12 Mary Dorna (1891-1971): ‘genieten van het leven met volle teugen’
Karel Wasch

15 Een Nederlandse vrijeschoolleraar in de VS
Buiten de grenzen
Guus Antonie

18 ‘Het kleine kind’ – een visie op opvoeding
Sibylle van den Schilden

20 De jeugdkrachten in de biografie
E. Ellis

22 Laat de dieren binnen voor vreugdevolle leesmomenten
Kinderboeken

Maria Lagaay

24 Lopen, spreken, denken …
Rudolf Steiner (vertaling W. F. Veltman)
Het kind leert zijn plaats te vinden in de wereld door zijn evenwicht te winnen binnen het krachtenveld van de zwaarte

28 Nee, jammergenoeg, het vaderland van Schiller en Goethe bestaat niet meer
Edithe de Clercq Zubli

30 Peronniek, heilpedagogische aanleunklas in Tilburg
Rob Tuk

31 Doorzetters
Louise Vaessen

32 Agenda