Vrije Opvoedkunst — Jrg. 65 (november 2002) Nr. 7

3 Gedeeld rood …
Bij de schildering op de omslag

3 Wat vraagt het kleine kind van mij?
Themadag op zaterdag 22 februari 2003 van 10.00 tot 17.00 uur in het Iona-gebouw te Driebergen

4 Kleuterleidster, een vak apart
Marleen van der Sluijs

7
Project 2000
Gert Ruijer

8 Opvoeding in de praktijk: Filosoferen met kinderen
Groepsleidsters op een naschoolse opvang
Micheline Mets

10 Victor Hugo, 1802 -2002
W.F. Veltman

13 Boekbespreking
Louise Vaessen

14 Godvader had er spijt van …
Micheline Mets

15 Vrije Scholen boeken succes
Ed Taylor

16 A. Roland Holst – dichter tussen Wilde en Yeats
Karel Wasch

18 Kinderboeken
Maria Lagaay

20 Daidalos – een lust voor het oog, een must voor het hart…!
Rob Tuk

22 Aeneis – de eerste levensfase van het kind
Bernardus Silvestris – de spirituele visie in zijn commentaar op de Aeneis
Frans Lutters


25 Belle en het beest d’Hermenches
Nicolette Zwakman

28 Wat speelt goed?
Marleen van der Sluijs

30 Pauze… een gezond ‘midden’
Louise Vaessen

30 Dreigend medicijnverbod antroposofische geneesmiddelen
Kijk op WWW.ANTROPOSOFICA.NL

31 Persbericht

31 Agenda & Vlokjes