Volgens Bartjens — Jrg. 41 (september 2021) nr. 1

Rekenen met het hoofd

04 Kinderen houden van wiskundig nadenken

08 Ruimte voor nadenken

13 Rekenen op streefniveau 1S

22 Rekenangst is geen leerlingkenmerk ; interview met Kees Hoogland

24 Rekenen-wiskunde is en blijft een uitdagend gesprek : Samen met kinderen generaliseren en voorspellen

30 Handig en schattend rekenen in EDI-perspectief

36 Onderwijskunde en vakdidactiek, versterking of spanningsveld?

En verder

En verder

07 Groetjes van groep 4
Hoofrekenen

12 Volgens het boekje
Gefundeerd hoofdrekenen

17 Van de voorzitter
Nieuws uit de vereniging

18 De draad van Ariadne
Wiskunde voor kinderen van 4 tot 12 jaar

33 Bewijs uit het gerijmde

38 Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek