Volgens Bartjens — Jrg. 40 (maart 2021) nr. 4

04 Nederlandse basisschoolleerlingen zijn beter gaan rekenen
Martina Meelissen en Lin Weijn

08 TIMSS-2019 beschouwd door twee bestuursleden van NVORWO
Michiel Veldhuis en Jenneken van der Mark

10 Rekencoördinator aan het woord
Angela Landousi en Jeanette Fölsche

11 Verschillen tussen jongens en meisjes?
Femke Timmermans en Alfred Wald

12. TIMSS-resultaten in perspectief
Koeno Gravemeijer
Een analyse van enkele opgaven

14 Volgens… de onderwijsadviseur
Conny Bodin-Baarends
Wat kunnen onderwijsadviseurs met de resultaten van TIMSS? 

16! Leerkansen in/en de methode
Marc van Zanten
Differentiëren, niet determineren

23 Anders kijken naar basisvaardigheden
Kees Hoogland
Van leren rekenen naar gecijferde burgertjes

28 Rekenbegaafde leerlingen naar een hoger niveau
Greetje van Dijk en Anneke van Gool
Verrijkingsprojecten voor rekenbegaafde leerlingen 

32 Noodgedwongen thuis leren rekenen
Remco Feskens en Jos Keuning

34 Op Rekenreis!
Vincent Jonker
Veel plezier tijdens de Grote Rekendag 2021!

En verder

09 Bewijs uit het gerijmde
Jaap van Lakerveld

Boven, of onder NAP? 

18 De draad van Ariadne
Anneke van Gool, Anneke Noteboom, Annette Markusse, Corinne Harten, Geeke Bruin-Muur ling, Marike Verschoor, Pauline van Vliet & Cathe Notten
Wiskunde voor kinderen van 4 tot 12 jaar

27 Groetjes van groep 5
Lia van Diem
Tien vriendjes 

31 Spellenwedstrijd
Corinne Harten

35 Studiedag NVORWO Aankondiging

38 Volgens Bartjens
Ronald Keijzer
Ontwikkeling en Onderzoek 

39 Van de voorzitter
Jenneken van der Mark
Nieuws uit de vereniging