Volgens Bartjens — Jrg. 39 (maart 2020) nr. 4

Thema: wiskunde en jonge kinderen

04 De leerkracht als model – een reflectie op het gebruik van een instructiemodel bij kleuters
Aafke Bouwman en Margreeth Mulder

12 Rekenspelletjes met jonge kinderen – Spelend werken aan de rekenontwikkeling en executieve vaardigheden van kleuters
Gäby van der Linde en Anneke Noteboom

22 Prentenboeken en het handelingsniveaus- rekenactiviteiten op meerdere handelingsniveaus
Rob en Hanneke van Bree

28 Speels rekenen in hoeken – Een doorgaande lijn voor rekenen van groep 2 naar groep 3
Henk Logtenberg en Martine van Schaik

31 Dit wordt een moskee – Bouwen met blokken
Ronald Keijzer en Elzina Hazewinkel

34 Instructie voor kleuters? : reken-wiskundeonderwijs in de praktijk
Aafke Bouwman en Margeeth Mulder

En verder

09 Bewijs uit het gerijmde – Lerarentekort
Jaap van Lakerveld

10 Volgens Bartjens heeft iets gezien
Rekenen met hartjes (van Cora Hansen)

18 De draad van Ariadne
Wiskunde voor kinderen van 4-12 jaar
Anneke van Gool, Anneke Noteboom, Corinne Harten, Geeke Bruin-Muurling, Maike Den Houting, Marike Verschoor, Pauline van Vliet, Suzanne Sjoers en Cathe Notten

26 Zeker weten?! Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs
Kees Hoogland

35 Volgens Bartjens – Ontwikkeling en onderzoek
Het bevorderen van creativiteit in het reken-wiskundeonderwijs op de
basisschool

Reken-wiskundeonderwijs voor (potentieel) hoogpresterende basisschoolleerlingen

36 NVORWO – Nieuws uit de vereniging

37 Spel in de rekenles – Max de Kat