Volgens Bartjens — Jrg. 38 (januari 2019) nr. 3

02 Van de redactie
Cathe Notten

04 Meer dan rekenvaardig
Geeke Bruin-Muurling
Het kiezen van een methode voor de 21e eeuw

08 Bewijs uit het gerijmde
Jaap van Lakerveld
Berekenend

09 Groetjes van groep 4
Lia van Diem
Van vouwblaadjes tot terras

10 Hoe denken wij over ons rekenonderwijs?
Margreeth Mulder en Marije Bakker
Vanuit de rekenvisie van de school een nieuwe methode kiezen

14 Rekenen op kaartjes
Anneke Noteboom en Geeke Bruin-Muurling
De ontwikkeling van het logisch en wiskundig redeneren door spel

18 De draad van Ariadne
Anneke Noteboom, Annette Markusse, Corinne Harten, Geeke Bruin-Muurling, Marike Verschoor, Pauline van Vliet, Suzanne Sjoers en Cathe Notten. Beeld en illustraties: Nina Lathouwers
Wiskunde voor kinderen van 4 tot 12 jaar

22 Probleemoplossen in rekenwiskundemethodes
Marc van Zanten en Marja van den Heuvel-Panhuizen
Het gereedschap van de vakman/vakvrouw

28 Curriculum.nu
Interview met Monique van Tiel en Sabine Brugman

32 Volgens Bartjens heeft iets gespeeld
De leukste rekenapps voor jonge kinderen

34 NVORWO visie op rekenmethodes
Kees Hoogland, Jenneken van der Mark en Dolf Janson

36 Volgens Bartjens
Ronald Keijzer
Ontwikkeling en Onderzoek

36 NVORWO
Jenneken van der Mark en Kees Hoogland
Nieuws uit de vereniging

37 Spel in de rekenles
Anneke Noteboom
Clever