Volgens Bartjens — Jrg. 37 (maart 2018) nr. 4

02 Van de redactie
Cathe Notten

04 Begrip ontstaat niet vanzelf
Marjolein Kool
Interview met Zalman Usiskin

09 Groetjes van groep 4
Lia van Diem
Blokuur

10 Een objectieve meting
Corinne Harten
Kiezen uit de verplichte eindtoetsen

13 Jaarvergadering NVORWO

14 Denken in doelen
Eva van den Berg & Brigitte Ackermans
Rekenen zonder methode

18 Ei van Columbus
Jos van den Bergh
Illustraties: Nina Lathouwers
De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar

22 Vandaag beginnen
Geeke Bruin-Muurling, Marike Verschoor & Anneke Aartsen
Reken-wiskundeonderwijs voor de toekomst

26 Bewijs uit het gerijmde 
Jaap van Lakerveld
Tafelen

28 Kan dit altijd zo?
Anna Hotze & Ronald Keijzer
Computational thinking in elke rekenles

34 Kleine Kinderen worden groot
Pauline van Vliet
Wiskunde in de wasmand

36 Volgens Bartjens
Ronald Keijzer
Ontwikkeling en Onderzoek

36 GRD
Grote Rekendag 2019

37 NVORWO
Francis Meester
Nieuws uit de vereniging

38 Spel in de rekenles
Anneke Noteboom
Game of trains