Volgens Bartjens — Jrg. 36 (maart 2017) nr. 4

02 Van de redactie
Cathe Notten

04 TIMSS 2015
Martine Meelissen en Anemiek Punter
Geen internationale top tien voor rekenen

09 Vanuit een ander perspectief
Geeke Bruin-Muurling en Irene van Stiphout
Een wiskundige basis van het rekenonderwijs

13 Bewijs uit het gerijmde
Jaap van Lakerveld
Acceleratie van een voortuig

14 Flexmaat
Uschi van der Velden en Pauline van Vliet
Een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel

18 Ei van Columbus
Jos van den Bergh
De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar

22 Nieuwsrekenen
Karin Snoodijk en Ruud Janssen
Rekenen met het nieuws van de week

26 Rekenen en tekenen
Milou Overtoom en Anton Boonen
De effectiviteit van het strookmodel

30 Denkend rekenen en rekenend denken
Adri Treffers
Didactisch credo van Ed de Moor historisch bezien

34 Volgens Bartjens
Ronald Keijzer
Ontwikkeling en Onderzoek

34 NVORWO
Jaarvergadering

35 NVORWO
Francis Meester
Nieuws uit de vereniging

36 Spel in de rekenles
Anneke Noteboom
Drempelspellen