Volgens Bartjens — Jrg. 36 (juni 2017) nr. 5

02 Van de redactie
Cathe Notten

04 Vragen die leren stimuleren
Marc van Zanten
Denkvragen voor alle leerlingen in de rekenwiskundeles

10 Een waardevolle informatiebron
Iris Verbruggen
Rekenen in de Centrale Eindtoets

15 Samen sterker
Vincent Jonker, Ronald Keijzer, Martine van Schaak en Michelle Taverne
Landelijk en regionaal netwerk rekencoördinatoren

18 Ei van Columbus
Jos van den Bergh
De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar

22 De methode losser gebruiken
Marianne Espeldoorn en Yvonne van der Eerden
Voorbereidend denkwerk verhoogt de kwaliteit

28 Flexmaat 2
Uschi van der Velden en Pauline van Vliet
Een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel

32 Bewijs uit het gerijmde
Jaap van Lakerveld
Ontdekkend leren

33 Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw
Marc van Zanten
Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs

34 Wij willen oefenen
Marieke Gribling
Gemotiveerde leerlingen bij het automatiseren

36 Volgens Bartjens
Ronald Keijzer
Ontwikkeling en Onderzoek

37 NVORWO
Francis Meester
Nieuws uit de vereniging

36 Spel in de rekenles
Anneke Noteboom
Beverbende